Tourism Discourse in the Orientalist Imagination


Aktaş Polat S., Polat S.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.4, no.11, pp.257-268, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 11
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.257-268

Abstract

Orientalism is a concept inherited from the sovereignty war of the West to the East.

The West, the world's master, owes its existence to the East enslaved. This study focused on

the investigation of the orientalist discourse as a product of the evaluation of the West related

to the East through tourism. When a journey made in the history of Orientalism, tourism

seems to be one of the most important witnesses of orientalist discourse. In this study, the

relationship between orientalism and tourism has been reviewed in the context of both

tourism as a tool of orientalism and orientalist discourse that has become a means of tourism

marketing. It is concluded that, today orientalist images are offered as a commodity and a

marketing element by tourism destinations so that the situation changes in favor of the

orientalist discourse by challenging to the history.


Oryantalizm, Batı’nın Doğu üzerindeki egemenlik savaşından miras kalan bir

kavramdır. Dünya’nın efendisi Batı, varlığını köleleştirdiği Doğu’ya borçludur. Bu çalışma

Batı’nın, köleleştirdiği Doğu’ya ilişkin değerlendirmelerinin bir ürünü olarak kabul edilen

oryantalist söylemi turizm aracılığıyla incelemeye odaklanmıştır. Oryantalizmin tarihine

doğru bir yolculuk yapıldığında, oryantalist söylemin en önemli tanıklarından birisininin

turizm olduğu görülmektedir. Çalışmada oryantalizm ve turizm ilişkisi, hem turizmi

oryantalizmin bir aracı olarak, hem de oryantalist söylemi turizm pazarlamasının bir parçası

olarak yorumlayan iki farklı söylem bağlamında yorumlanmıştır. Günümüzde oryantalist

imgelerin bir meta olarak sunulduğu ve turizm destinasyonunun oryantalist söylemi,

pazarlama unsuru haline getirip tarihe meydan okuyarak oryantalist söylemi lehine çevirdiği

sonucuna ulaşılmıştır.