Karataş İ. H. , Özkan E.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.225-234, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.225-234

Abstract

Bu araştırmada Türkiye’xxde uygulanan ortaöğretime geçiş sınavlarında yapılan değişikliklerin analizinin yapılması
ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma betimsel bir araştırmadır ve ilişkisel
tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir.
Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde bulunan altı lisede
ve iki ortaokulda okumakta olan toplam 992 öğrenci oluşturmuştur. Bu çalışmada araştırmacı tarafından
geliştirilen, uzman görüşü alınarak oluşturulan “Merkezi Sınavların Uygulama ve İçeriğine İlişkin Görüşler
Anketi” kullanılmıştır. Ortaöğretime geçişte cinsiyet, anne-baba eğitimi, aile gelir düzeyi ve dershaneye gitme
durumlarına göre merkezi sınava ilişkin görüşler puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, alınan merkezi
sınav puanı ile merkezi sınava ilişkin görüşler puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.
Öğrencilerin, 8. 9. 10. 11. sınıfta dershaneye gitme oranlarının 65-80 aralığında ve birbirine yakın olduğu
belirlenmiştir. Türkiye’xxde ilk kez 2013 yılında uygulanmaya başlayan TEOG merkezi sınav sistemi ile görüşü
alınan öğrencilerin cevaplarının içerik ve uygulama yönünden (puanlama sistemi, sınav yeri, sınav zamanı, sınav
şekli, sınav yöntemi, sonuç bildirimi, soru tipi, soru sayısı, okul dersleri kapsamı) uyumlu olduğu fakat merkezi
sınavlarda kendilerini mutlu ve rahat hissetme düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir.