İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kanıt Temelli Öğrenmenin Etkililiğine İlişkin Öğrenci Görüşlerin İncelenmesi İncelenmesi


Creative Commons License

Sağlam H. İ. , Bilgiç S.

Sakarya University Journal of Education, cilt.8, sa.2, ss.60-71, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.19126/suje.412094
  • Dergi Adı: Sakarya University Journal of Education
  • Sayfa Sayıları: ss.60-71

Özet

Bu araştırma ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinin kanıt temelli öğrenme ile işlenmesine ilişkin olarak öğrencilerin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Sakarya ilinin Akyazı ilçesinde öğrenim gören 9’u (%53) kız, 8’i (%47) erkek olmak üzere toplam 17 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde uygun örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Eylem araştırmasında yararlanılacak etkinlikler araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve iki alan uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda etkinliklere son şekli verilmiş ve dört haftalık uygulamaya geçilmiştir. Araştırmanın verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin tamamına yakınının sosyal bilgiler dersinin kanıt temelli olarak işlenmesini beğendikleri, çok azının kanıt temelli öğrenmeye karşı olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin olağanüstü durumlarda yardıma ihtiyacı bulunan insanlara ihtiyaç duydukları malzemelerin “yardım kuruluşları”, “resmi kurumlar” ve “bireysel imkânlar” aracılığıyla toplanabisleceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrenciler toplumsal olayları çözmede resmi kurum, kuruluş