Safra Taşı Hastalıklarının Etyopatogenezi


Creative Commons License

Karaman K. O. , Demir ., Dedeler M., Atılmış Y. A. , Özdilek Y. İ. , Şenkal M., ...More

4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.34

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.34

Abstract

S07. Safra Taşı Hastalıklarının Etyopatogenezi

Kemal Olcay Karaman1, Bedirhan Demir1, Mehmet Dedeler, Yağız Ali Atılmış1, Yusuf İhsan Özdilek1, Muhammed Şenkal1, Süleyman Deniz Abdullağohlu1, Orhan Alimoğlu2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 3 Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Günümüzde safra taşlarının akut kolesistit, akut bilier pankreatit gibi birçok hastalığa yol açtığı düşünülse de olayın etyopatogenezi hala netliğe kavuşmamıştır.

Yöntem ve Gereçler: Pubmed veri tabanından safra yolu hastalıkları etyopatogenezi hakkında kapsamlı literatür taraması yapıldı.

Bulgular: İntrahepatik safra yolları varyasyonlarının, safra taşı hastalıkları etyopatogenezinde kayda değer bir etkisi olmadığı bulundu. Hem safra taşlarının fiziksel özellikleri (küçük ve çok sayıda taş) hem de ekstrahepatik safra yolları varyasyonlarının (sistik kanal ve ortak pankreatikokoledokal kanal) biliyer pankreatit gelişimine katkıda bulunduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Safra taşı ile ilgili araştırmamızda da, taşın oluşum mekanizmasında mekanik olarak kolestrol doygunluğunun, kristallerin nükleasyonunun ve en önemlisi in vivo ortamda safra kesesi hipomotilitesinin etkisi olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra monozigot ikizlerde %25 olmak üzere; dünya genelinde çevresel ve etnik köken açısından, safra taşı oluşumunda genetik faktörlerin etkisi gözlemlenmiştir. Çalışmalar heterojen olup konu hakkında net sonuçlar tespit edilemedi.

Sonuç: Safra taşı oluşumuna yatkın bireylerin incelenmesi, hastalığa sebebiyet veren safra taşlarının şekil, içerik gibi özelliklerinin kapsamlı şekilde incelenmesi, safra yollarında sistik kanalın uzunluk, çap, koledok ve Wirsung kanalları ile birleşme varyasyonları gibi konuların ele alınarak yüksek sayılı toplum bazlı prospektif çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: safra taşı, Safra kanalı varyasyonları, akut kolesistit, akut bilier pankreatit.