Sürekli Olay Simülasyonlarında Kesiklileştirme ve Semantik Bilgiye Dayalı Sorgu Yapıları


HOCAOĞLU M. F.

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.342-349, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.342-349

Abstract

In this study, a method to map continuous event simulations into discrete event spaces using state vectors, an agent-based intelligent execution trace mechanism and a query script structure are represented. The intelligent trace mechanism is defined as “the correct data being recorded at the right time”. All calculations carried out by simulation models and all inferences madeby the reasoning engine are defined as structures that are defined as trace agents and controlled by State Oriented Programming approach. Scripting structures have been designed for the functional implications of the inter-model semantic associations to the execution, and for this purpose a special scripting query structure has been developed for the traced data. How the concept of relationship, which is a part of ontological commitment of AdSiF (Agent driven Simulation Framework), which all simulation models and agents are developed and executed, is used in questioning the execution trajectory and how the management of the recording mechanism is carried out are shown with an example.

Bu çalışmada, sürekli olay simülasyonlarının durum vektörüyle kesikli bir uzaya resmedilmesi, etmen tabanlı zeki koşum kayıt mekanizması ve sorgu betik yapısı ele alınmıştır. Zeki kayıt mekanizması, “Doğru verinin, doğru zamanda kaydedilmesi” olarak tanımlanmıştır. Simülasyon modelinin yürüttüğü tüm hesaplamalar ve muhakeme mekanizmasıyla (reasoning engine) yaptığı tüm çıkarımlar, koşum izi etmeni olarak tanımlanan ve durum programlama yaklaşımıyla kontrol edilen, yapılar olarak tanımlanır. Modeller arası semantik ilişkilendirmelerinkoşum etmenlerine olan fonksiyonel yansımaları için betik yapılar tasarlanmış ve bu amaçla, kaydedilen veriler için özel bir betik sorgu yapısı geliştirilmiştir. Simülasyon modellerinin ve etmenlerin geliştirildiği ve işletildiği EtSiS (Etmen tabanlı Simülasyon Sistemi)’in ontolojik betimlemesinin bir parçası olan, ilişki kavramının işletim sonrası koşum yörüngesi sorgulamada nasıl kullanıldığı ve kayıt mekanizmasının yönetiminin nasıl yürütüldüğü, bir örnekle, gösterilmiştir.