Afrika’da Ülke Ekonomileri: Gabon ve Sudan’ın Makroekonomik Analizi


Vural G.

in: Dünya Siyasetinde Afrika 5, Doç. Dr. İsmail Ermağan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.395-409, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.395-409
  • Editors: Doç. Dr. İsmail Ermağan, Editor

Abstract

Bu çalışmada Orta Batı Afrika’da Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Gabon
ve Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölgede yer alan Sudan ekonomilerinin
güncel temel makroekonomik göstergeleri ele alınmıştır. Petrol fiyatlarındaki
düşüş nedeniyle 2017 yılı Gabon için zor bir yıl olmuştur; buna rağmen %0,8’lik
reel gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) artışı gerçekleşmiştir. Gabon hidrokarbonlar
başta olmak üzere hammaddelere olan bağımlılığını azaltarak ekonomisini
2025’e kadar dönüştürmeye kararlı bir ülkedir. 2011’de Güney Sudan’ın bağımsızlığını
ilan etmesinden sonra petrol üretimi ve ihracatındaki azalmalar nedeniyle
Sudan ekonomisi büyük zarar görmüştür. 2011 yılında GSYİH artışı %-2
olarak gerçekleşmiştir ve 2009’da %11,2 olarak gerçekleşen enflasyon 2011’de
%22,1’e çıkmıştır. Sudan’da 2016’da petrol üretimindeki düşüş ve makroekonomik
dengesizlikler nedeni ile yavaşlamaya başlayan ekonomik büyümenin petrol
dışı sektörlerdeki iyileşmeler ve ABD yaptırımlarının geçici olarak kaldırılması
nedeniyle 2018’de %3,6 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gabon, Sudan, Ekonomik Büyüme, Enflasyon, İşsizlik,
Maliye Politikası, Para Politikası, Uluslararası Ticaret.