Les relations turco-tchadiennes: La politique ottomane en Afrique centrale (el-‘Alâkâtü’t-Türkiyye - et-Teşâdiyye: Siyâsetü’l-Osmâniyyîn fî vasati Afrîkyâ), [Yazar: Ahmet Kavas]


Kurşun Z., TANDOĞAN M.

Tika Yayınları, İstanbul, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayın Evi: Tika Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul