Müzik Eğitimi Alan Ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Müzik Algılarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Torun Topçu M., Mutlu B., Kalcıoğlu M. T. , Büyüköztürk E., Paydaş S., Begtaş K.

5. Uluslararası İstanbul Odyoloji & 1. Uluslararası Mirko Tos Kulak ve İşitme Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 14 May 2022, pp.52

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.52

Abstract

Giriş ve Amaç: Müzik perde, tını ve melodi bileşenlerinden oluşmakta ve bireylerin bu bileşenleri algılayıp analiz etmesi sonucu müzik algısı oluşmaktadır. Konuşma ve müziğin işitsel algısı, farklı sesleri, perdelerini, sürelerini, yoğunluklarını, tınılarını ve zaman içindeki değişimlerini ayırt etme yeteneğini içerir. Bu özellikler, kullanıcıların sesleri yorumlama ve anlamlandırma becerisini geliştirir. Çalışmamızın amacı müzik eğitimi almış ve hiç müzik eğitimi almamış normal işiten üniversite öğrencilerinin Türkçe CAMP testi ile müzik algılarını karşılaştırmaktır. Yöntem: 18-24 yaş aralığında normal işiten 30 müzik eğitimi almamış, 30 müzik eğitimi almış olan üniversite öğrencisi bireylere serbest alanda Türkçe geçerlilik güvenirliği yapılmış olan Türkçe CAMP testi uygulanmıştır. 262, 330,391 Hz perde algıları, melodi ve tını ayırt etme performansları karşılaştırılmıştır. Bulgular: Sonuç olarak müzik eğitimi almış olan bireylerin 262 Hz perde algısı eşikleri istatistiksel olarak anlamlı derecede daha iyi elde edilmiştir (p=0.001), 330 Hz perde algısı eşiklerinde de müzik eğitimi almış bireylerin performans ortalamaları daha iyi elde edilmiş ancak istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde edilmemiştir (p= 0.059). 391 Hz perde algısı eşiklerinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmemiştir (p=.251). Melodi ve Tını ayırt etme performansları karşılaştırıldığında her iki testte müzik eğitimi almış bireylerin ayırt etme yüzdeleri istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek elde edilmiştir (p=0.000) Sonuç ve Öneriler: Literatürde müzik eğitimi alan genç yetişkinlerde kortikal işitsel uyarılmış potansiyel yanıtlarının incelendiği bir çalışmada elde edilen sonuçlar, çalışmamızla uyumlu olarak müzikal deneyimin sinir sistemi üzerinde bir etkisi olduğunu göstermektedir. Türkçe CAMP testi koklear implant hastalarının müzik algısını değerlendirmeye yönelik olarak oluşturulmakla birlikte, çalışmamızda müzik eğitimi etkisi ile anlamlı farklılıklar elde edilmesi normal işitenlerde de kullanılabilecek pratik bir test bataryası olabileceği ve bu testin farklı patoloji gruplarında müzik algısını değerlendirmede de kullanılabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: T-CAMP testi, müzik algısı, perde algısı, müzik eğitimi