Bir Gıda Firmasında Yeniden Sipariş Noktası Optimizasyonu


Torkul O., Cesur M. R. , Selvi İ. H.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Kongresi (YAEM 2011), Sakarya, Turkey, 5 - 07 July 2011, vol.1, pp.240-245

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.240-245

Abstract

Günümüzde gelişen rekabet şartları, işletmeleri daha az stok, daha kısa çevrim süreleri ve daha fazla ürün çeşitliliğine zorlamaktadır. İşletmeler içinde bulundukları ortamın şartlarına uyum sağlarken, pazarda kendi pozisyonlarını korumak ve geliştirebilmek için ürettikleri her stratejinin maliyetlerini olabildiğince düşürmek istemektedirler. Bu bağlamda, bir gıda firmasında, sipariş verilen tüm malzemelerin yeniden sipariş noktaları hesaplanmıştır. Firma tüm malzemeler için daha önceden belirlenmiş miktarlarda yeniden sipariş nokları kullanmaktadır. Bu miktarlar sabit olduğu için talep düştüğünde stok maliyetleri artmaktadır. Ayrıca firma kesinlikle yok satma maliyetine katlanmak istememektedir. Bu sebeple üretimi sonlandırılan bir ürünün tüm stokları elde kalmaktadır. Firmanın ürünleri mevsimsellikten etkilenen ürünlerdir. Çalışma firmanın elinde kalan stokları ve tuttuğu stokları minimize etmek amacıyla bir benzetim modeli geliştirilmiştir. Benzetimde kullanılacak veriler mevsimsellikten etkilendiği ve mevsimsellik ürün bazında değişken olduğu için sipariş miktarları kümelenmiştir. Böylelikle küme içindeki değişkenliğin minimize, kümeler arasındaki farkın da maksimize edilmesi amaçlanmıştır. Her küme için benzetim modeli çalıştırılmış ve firmanın kısıtlarını sağlayan minimum maliyetli yeniden sipariş noktaları seçilmiştir. Daha sonra firmanın yıl boyu hedeflediği stok miktarı için minimum maliyetli seçimi yapacak bir ikili programlama (binary programming) modeli geliştirilmiştir.