Liken Terimine Türkçe Bir Karşılık Önerisi


Creative Commons License

YAVUZ M.

AVRASYA TERİM DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.28-35, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : AVRASYA TERİM DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.28-35

Abstract

In this study, a Turkish equivalent for the botanical term lichen has been proposed having in consideration with its etymon. The logical framework for this proposal relies upon a range of historical texts in some manuscripts from Ancient Greek to Medieval Arabic, Medieval Latin and finally Turkish. In Turkish texts, the use of the term yalaç is proposed instead of liken. This proposal is presented to the critical attention of specialists in linguistics, onomastics and of botany in our country.

Bu çalışmada, bitkibilimde kullanılan bir terim olan liken kelimesine, kök anlamına sadık kalarak Türkçe yeni bir karşılık önerilmektedir. Bu önerinin mantıksal çerçevesi, Antik Yunancadan, Orta Çağ Arapçasına, Orta Çağ Latincesine ve nihayetinde de Türkçeye kadar uzanan bir yelpazede, konuya esas teşkil eden tarihî metinlere ve onların kaydedildiği elyazmalarına dayanmaktadır. Türkçe metinlerde liken terimi yerine yalaç teriminin kullanımı önerilmektedir. Bu öneri ülkemizdeki dilbilim, onomastik ve bitkibilim uzmanlarının eleştirel dikkatine sunulmaktadır.