Kapsüler kalsifikasyonlu dev orta fossa epidermoid tümörü


Creative Commons License

Gürbüz M. S.

4. Kafa Tabanı Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2019, pp.36

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36

Abstract

GİRİŞ: Epidermoid tümörler (epidermoid kist, kolestatom, inci tümörü) beyin tümörlerinin %1,2’sini oluşturan ve yavaş büyüyen kitlesel lezyonlardır. Görüntüleme yöntemlerinin sıklıkla kullanılması nedeniyle rastlantısal yakalananlar olduğu gibi, dev boyutlara ulaşıp klinik bulgu veren lezyonlarla da karşılaşılmaktadır.

OLGU SUNUMU: Kırk altı yaşında erkek hasta baş ağrısı nedeniyle polikliniğe başvurmuş, yapılan değerlendirme sonucunda ve beyin BT ve MR tetkikleri yapılmıştır. Suprasellar sisternleri dolduran ve her iki orta fossaya uzanım

gösteren dev epidermoid kist saptanması üzerine kliniğimize yönlendirilmiştir. Sağ pterional transsilvian yaklaşımla her iki orta fossaya uzanım gösteren lezyona ulaşılmıştır. Kapsül kalsifikasyonu ve nörovasküler yapılara ileri derecede yapışık olması nedeniyle sınırlı kapsül rezeksiyonu yapılmıştır. Totale yakın rezeksiyon yapılan hastada herhangi bir nörolojik defisit oluşmamıştır.

TARTIŞMA: Dev epidermoid tümör birden çok kompartmanlara yayılan tümör demektir. Bu tümörlerde total eksizyon oldukça zordur.

SONUÇ: Epidermoid tümörlerde nüks olmasının en büyük sebebi lezyona içeriğindeki tek canlı doku olan kapsülün kalıntısıdır. Bu nedenle kapsül rezeksiyonu yapılmalıdır. Nüksler çok uzun süre sonra da olabildiğinden literatürdeki serilerin gerçek nüks oranlarını yansıtmadığı düşünülmektedir.