Sultân I. Alâuddîn Keykudâd’a sunulan siyâsetnâme: el-Letâifu’l-alâiyye fî’l-fedâili’s-seniyye


FAZLIOĞLU İ.

Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.225-239, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 1997
  • Dergi Adı: Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.225-239