Bölüm 5: İnovasyonun Muhasebe ve Denetime Etkileri


Creative Commons License

Kızıl C. , Aslan T.

in: İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon, Birgül Uyan,Musa Çakır, Editor, IKSAD Yayınevi, Ankara, pp.159-196, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: IKSAD Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.159-196
  • Editors: Birgül Uyan,Musa Çakır, Editor

Abstract

İçinde bulunduğumuz Milenyumda ülkelerin, örgütlerin, işletmelerin yoğun bir rekabetle ve teknolojik, sosyolojik, politik alanlarda meydana gelen hızlı değişimlerle karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Bu yoğun rekabet ve hızlı değişim ortamında ülkelerin, kurumların, örgütlerin, işletmelerin lider konumuna gelebilmeleri, değişime uyum sağlamaktan çok, kendi amaç ve hedefleri doğrultusunda buna yön verebilmeleriyle mümkün olacaktır. Bunu sağlayabilmek için en güçlü araçlardan biri inovasyondur. Bugün gelişmiş ülkelerin, sektörlerinde lider işletmelerin ve fark yaratan kurumların, örgütlerin inovasyona büyük önem verdikleri görülmektedir. İnovasyon bugün olduğu gibi gelecekte de ülkeler ve işletmeler için önemli bir konu olmaya devam edecektir. Bu nedenle bu çalışmada İnovasyon olgusu multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmış ve incelenmiştir. Bu kitapta inovasyonun ekonomi, kurumlar, sektörler ve işletmeler üzerine etkileri çeşitli boyutlarıyla incelenmiştir. Çalışma 11 bölümden oluşmuştur ve inovasyon olgusu Turizm, Hizmetler, Eğitim, Kamu, Ekonomi, Pazarlama, Türkiye, Avrupa Birliği açısından ele alınmıştır. Bu nedenle kitabın sosyal bilimler alanında çalışanlara, öğrencilere ve ayrıca inovasyon konusuna ilgi duyan diğer özel sektör-kamu çalışanlarına yararlı bir kaynak olmasını dileriz. Son olarak kitabın baskısında emeği geçen ve katkı sağlayan tüm değerli öğretim üyelerimize, akademisyenlerimize teşekkürlerimizi sunarız.