Okul yöneticilerinin FATIH projesine ilişkin farkındalıkları tutumları ve beklentileri Bir durum analizi


Karataş İ. H. , Sözcü Ö. F.

ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.12, sa.47, ss.41-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 12 Konu: 47
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.41-62

Özet

MEB ile Ulastırma Bakanlığının yürüttüğü FATĐH Projesi eğitimde fırsat esitliğini sağlamak ve
okullarımızdaki teknolojiyi iyilestirmek amacıyla okul öncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki okulların tüm dersliklerine LCD panel etkilesimli tahta ve Đnternet ağ altyapısı sağlanmasını ve her öğretmene ve öğrenciye tablet bilgisayar verilmesini hedefliyor. Bu arastırmanın amacı, FATİH Projesinin
uygulama sürecinde anahtar rolü üstlenecek olan okul yöneticilerinin projeye yönelik farkındalıklarını, tutumlarını, hazırbulunusluk düzeylerini ve beklentilerini ortaya çıkarmaktır. Đstanbul’da bes farklı ilçeden 74 okul yöneticisinin katıldığı bu arastırma sonucunda (1) okulların projenin gerektirdiği ve sağlayacağı
altyapı açısından ortalamanın üzerinde bir deneyime ve imkana sahip oldukları (2) ancak özellikle BT öğretmeni veya uzmanı açısından yetersiz durumda oldukları (3) okul yöneticilerinin BT’xxyi okul yönetimi ve mesleki gelisimleri açısından yaygın olarak kullandıkları (4) BT’ye karsı, düsük düzeyde olumlu bir tutum içinde oldukları (5) proje ile ilgili olarak yeterli bilgi sahibi olmadıkları (6) sahip oldukları bilgileri
daha çok medya aracılığıyla edindikleri (7) projenin basarılı olmasındaki en önemli engelin yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin bilgi ve deneyim yetersizliği olduğu (8) ayrıca okul yöneticilerinin projeden eğitim-öğretim kültürü, ölçme değerlendirme, yönetim, iletisim ve temel beceriler açısından çok yüksek düzeyde olmasa da olumlu (9) buna karsın rehberlik, okul terki, disiplin ve öğrenci davranısları gibi konularda daha çok olumsuz bir beklenti içinde oldukları sonucuna ulasılmıstır.