Benliğin Gelişimine İlişkin Güncel Yaklaşımlar


Boyacı M.

Benliğin İnşası Gelişimsel ve Sosyokültürel Temeller, Mehmet Kandemir,Caner Çetiner, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-28, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Pegem A Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.1-28
  • Editörler: Mehmet Kandemir,Caner Çetiner, Editör

Özet

Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanında ‘’ben’’ ya da ‘’öz’’ ile başlayan onlarca kavram üzerinde çalışılmıştır. Öz saygı (benlik saygısı), benlik tasarımı, öz yeterlik, özgüven, öz düzenleme, öz anlayış, sosyal öz saygı, öz şefkat bunlardan sadece birkaç tanesidir. Bu kavramlar, bazen açıklanmaya çalışılan, bazen temel açıklayıcılar olarak bazen de aracılık etkileri belirlenmek amacıyla araştırmalarda yer bulmaktadır. Aynı zamanda, bu kavramlar insanın gelişimsel süreçlerini, ruh sağlığını ve davranım sorunlarını, başkalarıyla ve toplumsal değerlerle ilişkilerini, öğrenme süreçlerini anlamak amacıyla araştırmaların önemli kavramsal yapılarını oluşturmaktadır.

‘’Benliğin İnşası’’ kitabı, benlik kavramı çerçevesinde ilgili pek çok kavramın gelişimsel süreçleri ve uygulama alanları açısından tanıtıldığı bir kitaptır. Ayrıca; benliğin kuramsal yapıları, gelişimsel süreçleri, içsel benlik yapıları ve dışsal benlik yapıları arasındaki uyum, benliğin sosyo-kültürel değerlendirmesi, psikopatolojik süreçlerde ‘’öz’’ yapılarının işlevselliği, çok kültürlülük açısından benlik yapılarının değerlendirmesi, benliğin sınıf ve okul içinde işlevselliği ile ilgili akademik ve araştırma eksenindeki bilgileri bu kitapta bulmak mümkündür.

‘’Benliğin İnşası’’ kitabı Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyinde, ‘’Benlik Yapıları’’, ‘’Kişilik Kuramları’’, ‘’Kişilik Gelişimi’’ ve ‘’Kişilik Bozuklukları’’, ‘’Sosyal Psikoloji’’, ‘’Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi’’, ‘’Sınıf Yönetimi’’, ‘’Çocuk Psikolojisi’’ gibi derslerde kaynak kitap olarak kullanılabilecek niteliktedir. Aynı zamanda ‘’Benliğin İnşası’’ kitabı, benlik temelli çalışmaları, literatür ve araştırma derinliği katacak zengin operasyonel tanımlamaları ve açıklamaları kapsayan bir kitap olma özelliği taşımaktadır.