Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı


Gülcan M. G. , CANDEMİR C.

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 06 Haziran 2013, ss.1964-1977

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1964-1977

Özet

Avrupa Birliği Eğitim Programlarından Hayatboyu Öğrenme Programları kapsamındaki (Erasmus, Comenius, Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Ortak Konulu Program ve Jean Monnet Programları) sayesinde, Avrupa vatandaşlarına, ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal olarak eğitim ve öğretim alanında yapacakları sosyal, kültürel ve mesleki faaliyet ve projeler için finansal destek sağlanır. Bu çerçevede söz konusu faaliyetler kapsamında projeler yürütülüp sosyal sorumluluk üstlenilmesine imkân sağlanmaktadır. Aynı zamanda çok kültürlülüğü ve çok dilliliği yaymaya çalışan bu program aracılığıyla, Avrupa’da farklı ülkelerde ve kültürel coğrafya alanlarında yaşayan toplumlar arasında anlayış ve işbirliği ortamı geliştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hayatboyu Öğrenme Programı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı, Erasmus, Comenius, Leonardo Da Vinci, Grundtvig. 
 

Thanks to the programs of Erasmus, Comenius, Leonardo Da Vinci, Grundtvig, Transversal Programs and Jean Monnet within the lifelong learning programs of European Union education programs, the financial support is provided to European citizens for the social, cultural activities and projects which will be made in the field of education and instruction, individually and institutionally, in the national and international levels. In this case, within the activities in question, it is provided to make the projects and to take on social responsibilities. At the same time, through this program, which tries to spread the multiculturalism and multilingualism, it is developed a comprehension and cooperation atmosphere between the societies living in different countries and different cultural areas in Europe.

Key Words: Lifelong learning program, Centre for European Union Education and Youth Programs, Erasmus, Comenius, Leonardo Da Vinci, Grundtvig.