POPULATION AND SETTLEMENT POLICYS AT TURKISH THRACE (1830-1914)


Göktepe K.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.99-123, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.99-123

Abstract

East Trakya (Tracian) region that is called as Turkish Thrace in the present days covers the area between Edirne and İstanbul those had been the two capitals of the Ottoman Empire. East Tracian region is strategically important for the Ottomans in providing the transportation between İstanbul and Rumelian, and for supplying some of consumables for İstanbul. This study tries to analyze population movements and settlement policy on Turkish Thrace in 19th century and in the first period of 20th century. The aims of this study are to understand the viewpoint of the Ottoman Empire about population and settlement policies, and to comprehend the social dynamics of today’s Tracian by searching out demographical features of Turkish Thrace. 

Günümüzde Türkiye Trakya’sı olarak ifade edilen Doğu Trakya bölgesi, Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış iki merkez olan Edirne ve İstanbul arasındaki toprakları kapsar. Doğu Trakya, Osmanlı döneminde İstanbul ile Rumeli arasındaki ulaşımın sağlandığı ve İstanbul’un ihtiyacı olan tüketim maddelerinden bir kısmının karşılandığı bölge olarak daima stratejik bir öneme sahip olmuştur. Bu çalışma, Türkiye Trakya’sında 19. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk dönemlerine kadar yaşanan nüfus hareketlerini ve takip edilen iskân politikalarını tahlil etmeye yöneliktir. Araştırmayla Osmanlı Devleti’nin nüfus ve yerleşim politikalarındaki bakış açısını anlayabilmek, Türkiye Trakya’sının demografik özelliklerinin ortaya çıkarılarak günümüz Trakya’sına ait sosyal dinamiklerin algılanmasına katkı sunabilmek hedeflenmiştir.