İİK Kapsamında İflas Hukukunda Yabancı Para Borçları Açısından Takasta Özdeşlik Şartı


Creative Commons License

Ergün M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.23, ss.665-681, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 23 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.665-681

Özet

Takas kurumuna ilişkin düzenlemeler hukukumuzda Türk Borçlar Kanunu'nda yer almakla birlikte, diğer kanunlarda takasa ilişkin düzenleme olmadığı hallerde genel hüküm niteliğindeki TBK hükümlerine başvurulmaktadır. Takas için gerekli olan şartlardan biri de özdeşlik şartıdır. Bu şart tarafların karşılıklı alacaklarının türdeş olmasını ifade eder. Alacakların özdeş olmasına verilebilecek en güzel örnek para alacaklarıdır. Ancak burada da sorun yabancı para alacaklarında tarafların takas edilebilirlik konusunda anlaşamadıklarında ortaya çıkmaktadır. İflas halinde TBK hükümleri uygulanacak ve takas sadece iflas alacaklısının borcunun bir para borcu olduğu halde gerçekleşme imkanı bulacaktır.