The Effect of Covid-19 Process in Auditing


Creative Commons License

Demirkol V., Kızıl C.

in: New Milestone: Covid-19 from Economical, Financial and Institutional Aspects, Onur Özdemir,Semra Boğa, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.137-161, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Gazi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.137-161
  • Editors: Onur Özdemir,Semra Boğa, Editor

Abstract

Within the framework of the measures taken to control the spread of COVID-19, some of the enterprises temporarily stopped their activities, reduced their activity levels and had to work remotely by making some mandatory changes in their business models. In addition, the COVID-19 outbreak has affected many social and economic areas such as employee health, financial transactions, supply chain and cyber security. The wide-ranging economic consequences of COVID-19 for businesses have been observed. Due to the economic consequences of COVID-19 for businesses, the fields of accounting and independent auditing that deal with the economic activities of businesses have also been affected. There were also economic effects as a result of uncertainties and risks arising from COVID-19. At the same time, the financial reporting structure of the enterprises, the accounting of assets and liabilities and the end-of-period evaluation processes were affected. In addition, due to the problems experienced in obtaining evidence related to the audit due to the problems and the uncertainty as well as risks faced by the enterprises, issues that need to be taken into account while conducting the independent audit have emerged. In this study, the effects of COVID-19 on the financial performance of businesses are presented in financial reports, and its effect on internal audit and independent auditing areas are examined.

COVID-19’un yayılımını kontrol altına almak için alınan tedbirler çerçevesinde işletmelerin bazıları faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş, faaliyet seviyelerini düşürmüş ve iş yapış modellerinde zorunlu bazı değişiklikler yaparak uzaktan çalışmak zorunda kalmışlardır. Ayrıca, COVID-19 salgını çalışan sağlığı, finansal işlemler, tedarik zinciri ve siber güvenlik gibi sosyal ve ekonomik açıdan çok sayıda alanı etkilemiştir. COVID-19’un işletmeler açısından geniş kapsamlı ekonomik sonuçları gözlemlenmiştir. COVID-19’un işletmeler için ekonomik sonuçlarının olması sebebiyle, işletmelerin ekonomik faaliyetleriyle ilgilenen muhasebe ve bağımsız denetim alanları da etkilenmiştir. COVID-19 nedeniyle ortaya çıkan belirsizlikler ve riskler neticesinde ekonomik etkiler de söz konusu olmuştur. Aynı zamanda, işletmelerin finansal raporlama yapısı, varlıkların ve borçların muhasebeleştirilmesi ile dönem sonu değerlendirme işlemleri etkilenmiştir. Bunun yanında, sokağa çıkma yasakları sebebiyle denetim ile ilgili kanıt elde edilmesinde yaşanan sorunlar ve işletmelerin karşılaştıkları belirsizlik ile riskler sebebiyle bağımsız denetim çalışması yürütülürken dikkate alınması gereken hususlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada COVID-19’un işletmelerin finansal performansına etkisinin finansal raporlarda sunulması, iç denetim ile bağımsız denetim alanlarına olan etkisi incelenmiştir.