Göç ve Kültürel Etkileşim


Göktepe K.

Sosyoekonomik Yönleriyle Osmanlı Devleti’nde Göç ve Kültürel Etkileşim: Edirne Vilayeti Örneği (1856-1914) , M. Mehdi İlhan,Orhan Albayrak, Editör, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.219-239, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayın Evi: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayısı: ss.219-239
  • Editörler: M. Mehdi İlhan,Orhan Albayrak, Editör

Özet

Osmanlı Devleti’nde nüfus ve iskân politikaları, Osmanlı Klasik Dönemi boyunca önemli bir aksaklığa sebebiyet vermeden yüzyıllar boyunca eksiksiz şekilde işlevlerini yerine getirmiştir. Nüfus ve iskân politikalarının bu eksiksiz görünümüne rağmen XIX. yüzyılda artan toprak kayıpları, nüfus ve iskân meselesinin yeniden yapılandırılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bilhassa XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kırım Savaşının kaybedilmesiyle giderek artan zorunlu göçler, Osmanlı Devleti'nin yeni bir yerleşim politikası belirlemesine yol açmıştır. Bu politika da göçle gelen Müslüman nüfusun tarıma elverişli boş topraklara yerleştirilmesidir.

Osmanlı Devleti’nde Müslüman nüfusun bir plan dâhilinde yerleştirildiği önemli bölgeler bulunmaktadır ve bu bölgelerden birisi de verimli topraklara sahip olan Edirne Vilayeti sınırlarıdır. Vilayet dâhilindeki boş topraklara özellikle Balkanlar başta olmak üzere Kırım ve diğer yerlerden zorunlu göçle gelen insanların yerleştirilmesiyle birlikte ekilen toprak alanı genişlemiş ve bölgenin zirai üretimi artış kaydetmiştir. Ayrıca göçmen kitlelerin Trakya civarına yerleştirilmesinden sonra bölgenin gayrimüslim ağırlıklı demografik yapısı da değişime uğramıştır. Bu yerleştirme girişimi sonrasında göçmenler ile yerli halk arasında ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşim ortaya çıkmış ve bu da günümüz Trakya'sının sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısına temel teşkil etmiştir.