Türkiye’de Çevik Yazılım Geliştirme Süreçlerinde Scrum Yöntemini Uygulayan İşletmelerin Başarı Faktörleri


Aydıner A. S. , Esen F., Özlü E.

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.13, no.4, pp.463-477, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17671/gazibtd.598346
  • Title of Journal : Bilişim Teknolojileri Dergisi
  • Page Numbers: pp.463-477

Abstract

Günümüzde teknolojik dönüşüm ve teknoloji odaklı gelişimle birlikte müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarında hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim, işletme içerisindeki bilişim süreçleri ve sistemlerine de etki etmekte olup, işletmelerin yenilikçi, işbirlikçi ve değer yaratıcı özelliklerini hızla geliştiren, ölçekleyen bir etkide süreçleri inşa etmektedir. Bu sebeple, birçok iş alanında proje oluşum ve süreçlerinde çeviklik önem kazanmakta olup, gün geçtikçe daha fazla işletme çevik metodolojiyi tercih eder hale gelmektedir. Dünyada yeni olan çevik metodolojideki Scrum yönteminin başarı faktörlerinin Türkiye ölçeğinde yeteri kadar analiz edilmediği saptanmıştır. Bu sebeple, çevik metodolojisinin Scrum yöntemi kullanılarak beklenen başarı faktörlerini ölçmek için, Türkiye’de farklı sektörlerdeki işletmelerin yazılım projelerinde çalışan ve farklı pozisyonlarda bulunan 105 kişi ile saha araştırması yapılmıştır. Toplanan veriler parametrik olmayan Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri uygulanarak analiz edilmiş olup; çoklu karşılaştırmalar için post hoc testi ile Scrum başarı faktörlerinin firmaya özgü durumlar ile etkileşimi incelenmiştir.