Yılanların Öcü Filminin Ekoeleştirel Söylem Çözümlemesi


Creative Commons License

İgit A.

Global Media Journal, vol.7, no.14, pp.174-189, 2017 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 14
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Global Media Journal
  • Page Numbers: pp.174-189

Abstract

İnsan ve doğa çatışması, insanoğlunun gücünü keşfettiği andan itibaren ortaya çıkmış ve olumsuz etkileri günümüze dek artarak gelmiştir. İnsanoğlunun fiziki ve akli gücünü keşfi, sınırı olmayan menfaatlerinin doğmasına neden olmakla kalmamış, doğayı tahakkümü altına almış, tahrip etmiş ve doğanın tüm olanaklarından yararlanmıştır. Bu durum, ekosistemin bir parçası olan insanı özünden tümüyle uzaklaştırmış, böylece insan ve insan dışı doğa çatışması küresel boyutlarda kendini göstermeye başlamıştır. İnsan eylemlerinin doğa üzerinde yarattığı yıkıcı etkiler, farklı düşünce akımlarınca geliştirilen hareketlerle sürekli olarak sorgulanmıştır. Çalışma kapsamında insan ile doğa sorunsalının yer aldığı çok sayıdaki evren arasından Metin Erksan’ın Yılanların Öcü (1962) filmi örneklem olarak seçilmiştir. Filmde, insan ile insan dışı doğanın biraradalığının uyum ya da uyumsuzluğu, insan ile insan dışı doğa çatışmasının kaynağının ne olduğu, nasıl sunulduğu, ekosistemin önemli parçası olan yılanın sunuluş biçimi ve insan merkezli ya da çevre merkezli yaklaşımlardan hangisine sahip olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Bu bulguları elde etmek amacıyla ekoeleştirel kurama başvurulmuş ve söylem çözümlemesi yöntemi uygulanmıştır.