Experience As an Opportunity for Transformation: The Perspectives of Dewey and Gadamer


Creative Commons License

Fakioğlu Bağcı H.

Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, vol.21, no.2, pp.644-669, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.20981/kaygi.1134934
  • Journal Name: Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.644-669

Abstract

Abstract: The aim of this study is to address the concept of experience within the context of human transformation. For this purpose, the study addresses the various meanings of experience, starting with its dictionary definition. Based on the thoughts of the American educational philosopher John Dewey and the German philosopher Hans-Georg Gadamer, this study puts forward that experience is an opportunity for human transformation. Considering the fact that the concept of education is   currently defined as the true transformation of human through enlightenment, human transformation through experiences obviously has an educational aspect. If education is to be constantly on the path, experiences are important in terms of allowing people to navigate this path by transforming. This study discusses the concept of experience in regard to philosophy of education and religious education and explains how experience gains functionality as a possibility of human transformation.

Keywords: Philosophy of Education, Religious Education, Transformation, Opportunity, Experience, John Dewey, Hans-Georg Gadamer.

Öz: Bu çalışmanın amacı, tecrübe kavramını insanın dönüşümü çerçevesinde ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda tecrübenin sözlük anlamından başlamak üzere onun çeşitli anlamlarına yer verilmektedir. Amerikalı eğitim filozofu John Dewey ve Alman filozof Hans-Georg Gadamer’in düşüncelerinden hareketle tecrübenin insanın dönüşümünün bir imkânı olduğu tezi ileri sürülmektedir. Günümüzde eğitim kavramının insanın aydınlanarak hakiki bir şekilde dönüşmesi şeklindeki tanımı dikkate alındığında insanın tecrübeleri yoluyla dönüşümünün eğitimsel bir tarafı olduğu aşikârdır. Eğitim, sürekli yolda olmak ise tecrübeler, insanın yolda dönüşerek devam etmesine imkân tanıması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada tecrübe kavramı eğitim felsefesi ve din eğitimi açılarından ele alınmakta ve onun insanın dönüşümünde bir imkân olarak nasıl işlerlik kazandığı açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Felsefesi, Din Eğitimi, Dönüşüm, İmkân, Tecrübe, John Dewey, Hans-Georg Gadamer.