İlkokulda Disiplinlerarası Öğretim: Zaman Temalı


Özmen Z. K. , Akkuş A., Aksoy N. C. , Özmen M.

Uluslararası Multidisipliner Kongre, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.44

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.44

Abstract

Bu çalışmanın amacı, zaman temalı disiplinlerarası öğretim yaklaşımlarına uygun etkinlik

temelli öğretimin İlkokulda öğrencilerin akademik başarılarına etkisini incelemektir.

Matematik, Hayat Bilgisi ve Türkçe dersi öğretim programlarında yer alan ilkokul 3. Sınıf

düzeyinde kazanımlar esas alınarak uzman bir sınıf öğretmeni tarafından hazırlanmıştır.

Etkinlikler üç uzman tarafından gözden geçirilerek uygulama öncesi son hali verilmiştir.

Araştırma 2018-2019 öğretim yılı ikinci döneminde Gaziantep’te bir devlet ilkokulu 3.

sınıfında uygulanmıştır. Uygulama öncesinde sınıf öğretmeni ile disiplinlerarası anlayışla

geliştirilen etkinlikler ve ders planı ile ilgili bilgi verilmiş ve dokümanlar paylaşılmıştır.

Araştırma, doküman analizi ve görüşme ile nitel bir çalışmadır. Uygulama öncesi ve

sonrasında araştırmacılar tarafından geliştirilen zaman temalı hikâye ve bu hikâyeye bağlı beş

soru ile öğrenci yanıtları üç uzman tarafından bağımsız olarak içerik analizi ile incelenmiştir.

Ayrıca uygulama sonrasında, bir öğretmen ve üç öğrenciyle görüşme gerçekleştirilmiştir.

Uygulama sonrası görüşmelerde; disiplinlerarası etkinliklerin, öğrencilerin geneli tarafından

beğenildiği ve öğrencileri daha aktif kıldığı, doküman incelemesinde; öğrencilerin uygulama

öncesi metne verdikleri cevaplarla sonrasında verdiği cevaplar arasında öğrenci akademik

başarısı açısından olumlu yönde bir değişim olduğu görülmüştür. İlkokul seviyesinde

disiplinlerarası temaların belirlenmesi ve temalara yönelik etkinliklerin geliştirilmesi öneriler

arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası Öğretim, Zaman, İlkokul Öğretim Programı