Allerjik rinitli olgularımızda prick testlerde saptanan aeroallerjen dağılımı


CEYLAN E.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.26, pp.370-374, 2006 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI
  • Page Numbers: pp.370-374

Abstract

PRICK TESTS RESULTS IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS IN SANLIURFA ABSTRACT Purpose: Allergic rhinitis is the most common form of rhinitis. It is an extremely common condition, affecting approximately 20% of the population. Allergic rhinitis is a common health problem for which many patients do not seek appropriate medical care. While allergic rhinitis is not a life-threatening condition, complications can occur and the condition can significantly impair quality of life. The aim of this study was to determine the aeroallergen sensitivity of allergic rhinitis patients. Materials and Methods: Our objective was to determine the etiology of patients with allergic rhinitis in Sanliurfa and accordingly we applied skin test by prick method. The measured aeroallergen sensibilities were evaluated. Results: The prick test results for the 60 patients (33 famele, 27 male; mean age of patients 30.4±5.8 (15-41)) who were diagnosed allergic rhinitis, were evaluated. Prick tests yielded positive results in 45 (75%) patients. Thirteen (28.9%) of these 45 patients manifested positive reaction to one allergen and remaining 32 (71.1%) patients showed positive reaction to more than one allergens. Eight (17.8%) of these 45 patients responded positively to house dust mites, 30 (66.7%) of them to grass pollens, 9 (20%) of them to tree pollens, 14 (31.1%) of them to cereals pollens, 6 (13.3%) of them to weed pollens, 10 (22.2%) of them to cocroach. Conclusions: The most common allergen in patients with allergic rhinitis in Sanliurfa seems to be grass pollens. Key words: Sanliurfa, allergic rhinitis, prick test
ŞANLIURFA’DA ALLERJİK RİNİTLİ OLGULARDA AEROALLERJEN DUYARLILIĞI ÖZET Amaç: Allerjik rinit, rinitlerin en yaygın formudur. Allerjik rinit toplumun yaklaşık %20’sini etkileyen yaygın bir durumdur. Allerjik rinit yaygın bir halk sağlığı problemi olmakla birlikte birçok hasta uygun tıbbi tedavi için çaba göstermez. Hayatı tehdit etmeyen bir durum iken komplikasyonlar meydana gelebilir ve belirgin şekilde hayat kalitesini düşürebilir. Bu çalışmada Şanlıurfa’da allerjik rinitli olgularda prick test yöntemiyle aeroallerjen duyarlılığı araştırılmıştır. Materyel ve Metod: Çalışmamızda Şanlıurfa’da allerjik rinitli hastaların aeroallerjen duyarlılığını saptamak için prick test metoduyla cilt testi uygulandı. Saptanan aeroallerjen duyarlılıkları değerlendirmeye alındı. Bulgular: Allerjik rinit tanısı konmuş 60 hastanın (33 kadın, 27 erkek; yaş ortalamaları 30.4±5.8 (15-41)) prick test sonuçları değerlendirildi. Prick test 45 (%75) hastada pozitif bulundu. Onüç (%28.9) hastanın bir allerjene, 32 (%71.1) hastanın birden fazla allerjene karşı duyarlı olduğu izlendi. Sekiz (%17.8) hastada ev tozu akarlarına, 30 (%66.7) hastada çimen polenlerine, 9 (%20) hastada ağaç polenlerine, 14 (%31.1) hastada tahıl polenlerine, 6 (%13.3) hastada yabani ot polenlerine, 10 (%22.2) hastada hamam böceği allerjenlerine karşı duyarlılık vardı. Sonuç: Şanlıurfa’da allerjik rinitli olgularda en yaygın izlenen allerjenlerin çimen allerjenleri olduğu belirlendi. Anahtar kelimeler: Şanlıurfa, allerjik rinit, prick test