Tourism and Religion


Vatan A. (Editor)

Paradigma Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Paradigma Akademik Yayıncılık
  • City: İstanbul

Abstract

Din insanın ilk seyahat nedenleri arasında yer almaktadır. Bu sebeble inanç sistemleri ve seyahat (dolayısıyla turizm) arasında bir ilişkinin olup olmadığı tartışılmazdır. Bu kitabın amacı, dünyanın dört bir yanında var olmuş / var olan inanç sistemleri ile turizm arasındaki ilişkiyi irdeleyerek okurlara keşfedecek yeni dünyaların kapısını açmaktır.

Dünyadaki egemen olan inanç sistemleri inanan sayılarına göre sıralanmış ve incelenmek üzere tercih edilmiştir. Kitapta inanç sistemlerinin kısa tarihi, inanç sistemlerinin kutsal metinlerdeki seyahat yönlendirmeleri, inanç sistemlerinin kutsal ve ibadet mekanları, inanç sistemleri kapsamında gerçekleştirilen dini törenler ve inanç sistemlerinin neden olduğu turizm potansiyeli okura sunulan bilgiler arasında yer almaktadır.

Bu kitabın oluşturulmasındaki temenni, okuyana rehberlik etmesi, bilgi katması ve insana inansa da inanmasa da aynı sofrada kendinden olanla ve olmayanla buluşabileceğini hatırlatması; insanları birbirinden ayıran hususlara değil, insanları birbiriyle birleştiren hususlara yönlendirmesine vasıta olmasıdır.