Yirminci Yüzyılda Vergiye Karşı Direniş ve İsyanlar - VI


Creative Commons License

Aydın A., Nalbant Efe G.

in: İlkesiz Vergilere Tepkiler: Vergi İsyanları, Özgür Saraç,Gamze Yıldız Şeren, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.515-538, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Efe Akademi Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.515-538
  • Editors: Özgür Saraç,Gamze Yıldız Şeren, Editor

Abstract

Çalışmada psikolojik, sosyolojik ve ekonomik nedenlere bağlı vergiye karşı toplumsal tepkiler olarak ortaya çıkan vergi isyanı, vergiye karşı direniş ve verginin reddi gibi olgular, yirminci yüzyıldaki önemli tarihsel örnekler üzerinden ele alınmaktadır. Bu bağlamda bir ulusun ayrıştırılması ve vergiler yoluyla toplumsal göçün engellenmesi gibi önemli tarihsel nedenler ve sonuçlar barındıran ve sonraki toplumsal hareketliliği etkileyen Kaliforniya'da Japon İşçilerinin ve Pennsylvania’daki İtalyan Göçmenlerin Vergileri Reddi olayları ele alınmıştır. Daha sonra benzer nedenleri barındıran Güney Afrika’da Hintlilerin verginin kaldırılması hedefiyle gerçekleştirdikleri grev etraflıca değerlendirilmektedir. Çalışmada ayrıca Galli Madencilerin vergi muafiyet tutarlarında artışa yönelik taleple vergi ödemeyi reddettikleri süreç incelenmiştir. Son olarak Kıbrıs’taki Türklerin Rum belediyelerine vergi ödemeyi reddettiği olay üzerinde durulmaktadır.