Brown Assessment of Beliefs Scale: A Study of Reliability and Validity


Özcan T., Kuru E., Şafak Y., Karadere M. E. , Yavuz K. F. , Türkçapar M. H.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.1, pp.25-33, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.25-33

Abstract

Objective: Delusions are fixed wrong beliefs based on false inference and resistant to change. Most prominent feature of delusions is patients have no insight about their delusional belief. Psychiatry benefits from the scales that evaluate the presence of delusion, the strength of delusion and insight. Out of many scales The Brown Assessment of Beliefs Scale (BABS) is one of the most common scales that used in psychiatry. The aim of our study is to test reliability and validity of BABS’ Turkish version in Turkish population. Method: BABS is translated from English to Turkish by two clinicians and administered to 30 patients with obsessive compulsive disorder (OCD), and 29 patients with schizophrenia. In order to evaluate inter-rater reliability, BABS was administered by two different clinicians. In order to evaluate test- retest reliability, BABS was applied to 57 patients one week later. To examine BABS Turkish discriminant validity, we used Beck Cognitive Insight Scale, Schedule for Assesing the Three Components of Insight Scale and insight item of Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale . In order to test construct validity, factor analysis was done. Results: Interrater reliability (Kappa =0.54-0.83) and test–retest reliability (r=0.80-0.96, p<0.001) for the total score and individual item scores was excellent with a high degree of internal consistency (Cronbach alfa=0.90). BABS has strong corelation with Beck Cognitive Insight Scale (r=-0.84, p<0.001), Schedule for Assesing the Three Components of Insight Scale (r=-0.85, p<0.001) and insight item of Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (r=0.67, p<0.001). Conclusion: The data attained from the study of reliability and validity of the scale shows that The Brown Assesment of Beliefs Scale supports reliability and validity in Turkish population.

Amaç: Mantıklı tartışmayla değiştirilemeyen sabit inançlar olarak tanımlanan sanrılar, psikiyatrinin önemli kavramlarındandır. Sanrının en önemli özelliği kişinin sanrısal inancına ilişkin içgörüsünün olmamasıdır. Psikiyatrinin, bu önemli kavramın araştırılabilmesi için, sanrısal inancın varlığını, sanrısal inancın gücünü ve içgörüyü değerlendiren ölçeklere ihtiyacı vardır. Bu konuda en çok kullanılan ölçeklerden birisi Brown İnançların Değerlendirilmesi Ölçeğidir (BİDÖ). Bu çalışmada, BİDÖ’nin Türkçe çevirisinin, Türk toplumundaki geçerlik ve güvenirliğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: İki klinisyen tarafından İngilizce’ den Türkçe ’ye çevrilen BİDÖ, 30 Obsesif Kompulsif Bozukluk hastası ile 29 şizofren hastasına uygulandı. Görüşmeciler arası güvenirlik için ölçek, iki farklı klinisyen tarafından dolduruldu. Test-tekrar test güvenirliği için hastalara bir hafta sonra tekrar BİDÖ verildi. Benzer ölçek geçerliliği için ise hastalara Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği (BBİÖ), İçgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Ölçeği (İÜBDÖ) ve Yale-Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği (YBOCD) verildi. BIDÖ ile bu ölçekler arasındaki korelasyona bakıldı. Ölçeğin yapı geçerliliği için ise faktör analizi yapıldı. Bulgular: Ölçeğin iç tutarlılık ölçümlerinde, ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.90 olarak saptandı. Görüşmeciler arası geçerlilik analizinde Kappa değerleri 0.54-0.83 arasında bulundu. Test-tekrar test analizinde anlamlı bir korelasyon (r=0.80-0.96 (p<0.001) saptandı. BİDÖ ile BBİÖ ve İÜBÖ arasında ise anlamlı negatif bir korelasyon (r=-0.84, p<0.001; r=-0.85, p<0.001) saptandı. BİDÖ ile Yale-Brown Obsesyon Kompülsiyon Değerlendirme Ölçeğinin 11. maddesi (içgörü) arasında da pozitif anlamlı bir korelasyon (r=0.67, p< 0.001) saptandı. Sonuç: Yapılan yapı geçerliliği, iç tutarlılık, test yeniden test sonuçları ve benzer ölçek sonuçları ele alındığında bulgular ‘Brown İnançların Değerlendirilmesi Ölçeği’ Türkçe formunun, geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak sanrısal inançların değerlendirilmesinde kullanılabileceğini göstermektedir.