Posterior Mandibuladaki Dar Çaplı İmplantların Estetik ve Protetik Rehabilitasyonu: Bir Olgu Sunumu


Akay A. S. , Başeğmez A. C. , Arısan V., Yeniyol S.

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXV. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Ocak 2014, ss.53

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.53

Özet

Amaç: Günümüzde diş eksikliğinin ideal tedavisi, dental implantın uygun şekilde yerleştirilmesinden optimal estetik sonuçlarla restorasyonuna kadar geniş kapsamlı ve özenli bir tedavi olarak görülmektedir. Bu olgu sunumunda posterior mandibulada dar çaplı implantları olan hastanın protetik rehabilitasyonu sunulmuştur.

Olgu: 66 yaşındaki bayan hasta alt çenesindeki dar çaplı implantların protetik tedavisi İçin İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji kliniğimize başvurdu. Klinik muayenesinde implantların çevresinde yetersiz yapışık dişeti olduğu görüldü ve bunun için protez yapımından önce yumuşak doku ogmentasyonu yapılmasına karar verildi.  İmplantların yerleştirilmesinden 3 ay sonra yumuşak doku cerrahisi yapıldı ve bundan 3 ay sonra protetik tedaviye başlandı. Hastanın –okluzal dikey boyutu yanlış olduğu tespit edilen- eski kuron-köprü restorasyonları da yenilenerek sabit protetik tedavisi bitirildi.

Sonuç: Hekim, implant tedavisini tüm ağız içi durumla birlikte protetik kaidelere göre değerlendirerek planlamalıdır. Ancak böylece implantların stomatognatik sisteme uygun olarak idamesi sağlanabilir. 

Anahtar kelimeler: Serbest dişeti grefti, dar çaplı implant.

Objective: Nowadays, implant treatment is considered a comprehensive treatment as starts with the proper implant placement and ends up with the optimal esthetic restorations. In this case report, full-mouth prosthetic rehabilitation with optimal esthetic results of the posterior mandibular implants is presented.

Case: a 66-year-old female patient referred to Istanbul University, Faculty Of Dentistry, Department Of Oral Implantology, with the demand of restorating the posterior mandibular implants. Inadequate attached gingiva around implants was observed in the clinical examination so that soft tissue augmentation was planned beforethe prosthetic treatment.  3 months after the implant placement free gingival graft was performed bilaterally. Consequently 3 months after, the prosthetic treatment was completed by implant-retained fixed prosthesis and also by renewing the tooth-retained fixed prosthesis.

Conclusion: Clinicians should regard whole intraoral conditions in relation to the prosthetic guidelines when planning the appropriate implant restorations. In this way, maintenance of dental implants can be possible in harmony with the stomatognathic system.

Keywords: Free gingival graft, narrow-diameter implant.