Eğitime İlişkin Sosyal Politikalar Konusunda Okul Müdürlerinin Görüşleri Göynük İlçesi Örneği


Karataş İ. H. , Bayrakdar İ.

Anemon Muş Alpaslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.71-88, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Anemon Muş Alpaslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.71-88

Özet

Bu araştırmada Türkiye’de 2003-2013 yılları arasında uygulanan eğitime ilişkin sosyal politikaların taşımalı eğitim yapan okul müdürleri tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir araştırmadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Verileri içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Bolu’nun Göynük ilçesinde taşımalı eğitim yapan beş okul müdüründen oluşmaktadır. Araştırma sonucunda okul yöneticileri ücretsiz kitap dağıtımı uygulamasının zengin ile fakir arasındaki ayrımı kaldırdığı, taşımalı eğitim uygulamasının uzakta oturan ve ekonomik yetersizliği olan çocukların eğitime kazandırılması açısından önemli katkılar sağladığı, okulların donanımının engelli öğrencilere uygun olmaması, öğretmen yetersizliği ve öğrenci taşıması için kullanılan araçların donanımının yeterli olmaması sebebiyle yetersiz olduğu, şartlı nakit transferinde, kriter olarak sadece velilerin SGK’lı olma durumunun esas alınmasının gerçekçi ve adil bir değerlendirmeyi zorlaştırdığı görüşündedirler. Okul müdürleri eğitime ilişkin sosyal politikaların yerinde, olumlu ve yararlı olduğu ancak değişen ihtiyaçları ve farklı toplumsal kesimlerin beklentilerini ve yerelin şartlarını göz önünde bulunduran politikalarla geliştirilerek sürdürülmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.