Tarihî Coğrafya Çalışmalarının Metodolojisi Konusunda Genel Bir Değerlendirme


Eskikurt A.

Marmara Coğrafya Dergisi, sa.11, ss.39-64, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Marmara Coğrafya Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.39-64

Özet

Tarihî Coğrafya uzun süre coğrafyanın gelişiminin incelenmesine ait bir başlık olarak kabul edilmiş, XIX. yüzyıldan itibaren de tarihî anlamda coğrafyanın üzerinde duran yeni bir anlayış bu alandaki çalışmalara egemen olmuştur. XX. yüzyılda ise tarihî olayların üzerindeki coğrafî etkinin ele alınmasıyla bu saha önem kazanmış ve yeni bir takım çalışmalar yapılabilmiştir.

Günümüzde beşerî etütlerde tarihî gelişime büyük yer ayrılmakta ve meseleler tarihî coğrafya metotlarına göre şekillenen bir perspektifle incelenmektedir. Üstelik belirli bir bölgede beşerî varlığın etüdünü konu edinen ya da toplumların davranışlarında coğrafî unsurların etki derecesini yani coğrafî potansiyeli dikkate alan çalışmalar günümüzde bu disiplini benimseyenler için önem kazanmıştır. Dolayısıyla tarihî coğrafyacı da tarihî malzemeyi başarılı bir biçimde kullanmak için coğrafyacının her zaman aklında olan amaç ve modele sahip olmalıdır.

Historical Geography has been accepted as a title belonging to the research of the development of geography for a long period. Dating from XIX. century a new understanding managed studies of this area that stands on geography in historical sense. However this area gained importance in XX. century by taking in hand the geographical effect on historical events and thus some new studies can be done.

Nowadays historical development is widely considered in human researches and the problems are discussed in a perspective featuring by the methods of historical geography. Furthermore, the studies that take into consideration the effects of geographical elements namely geographical potential to behaviors of societies or dealing a human presence in a definite place gained importance for the ones accepting this discipline. For that reason in order to use the historical materials successfully historical geographer must have the aim and the model that is always in mind of the geographer.