Küresel Dünya Sisteminde Gebze


Çelik G.

Ege Yayınları, İstanbul, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Ege Yayınları
  • City: İstanbul

Abstract

Küresel Dünya Sisteminin dönüşüm çerçevesini İdari, Sosyal ve Ekonomik yönleri ile tanımlayan eser, konuyu ilk aşamada Türkiye, ikinci aşamada da Gebze ölçeğinde detaylandırıyor. Kitap, Dün-Bugün-Yarın bütününde bölgesel konum tanımını bir alt yerleşim biriminde, her üç alanı tahlil eden çalışma olarak kurgulanmış. Ayrıca geniş bölge yaklaşımı ile de hem süreklilik, hem de bütünsellik esasında bir perspektif sunan çalışma bu yönü ile kalkınma-gelişme gündemine geniş bir yaklaşım getirmekte. Gebze'nin (geniş bölge tanımında) Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye'si içindeki konumunu sistem bütünü içinde ele alışı, konuyu küresel gündemde 21. yüzyıl ekseninde detaylı tanımlaması itibariyle, çok disiplinli bir incelemeye altlık oluşturmakta.