Asemptomatik sigara içicilerde sigara içiminin akciğer difüzyon kapasitesine etkisi


CEYLAN E.

Solunum, vol.8, pp.23-26, 2006 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Solunum
  • Page Numbers: pp.23-26

Abstract

THE EFFECT OF CIGARETTE SMOKING ON PULMONARY DIFFUSING CAPACITY IN ASYMPTOMATIC SMOKERS SUMMARY Emphysematous lesions seem to be the first structural pulmonary disability in direct relation with smoking habits. Early detection of lung function tests abnormalities is an important contribution towards prevention and diagnosis of smoking related lung pathology. In this study we compared pulmonary diffusing capacity for carbon monoxide (DLCO) in asymptomatic smokers and nonsmokers. Our aim is to show early reversible damages of lung in asymptomatic smokers by pulmonary function test. Fifty-four subjects of which 29 smokers and 25 nonsmokers subjects with a similar age range and sex distribution were included into the study. We performed standard spirometric test values (FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75%, PEF), and DLCO, DLCO/VA study analysed. The results obtained were as follows: In the smokers group, a higher number of reduced values of DLCO, DLCO/VA comparing with small airways flow obstruction was found, which seems to mean that DLCO, DLCO/VA are more sensitive and earliest functional test in smokers' evaluation. Furthermore, our results demonstrate a significant correlation between DLCO, DLCO/VA values and duration of smoking, number of cigarettes smoked. The practical importance of this study is that the possibility to detect early reversible damages of lung function in young healthy smokers is an important contribution to the prevention of all diseases in which causal consecutive relation with cigarette smoking is confirmed. Key words: Smoking, emphysema, COPD, diffusing capacity
ASEMPTOMATİK SİGARA İÇİCİLERDE SİGARA İÇİMİNİN AKCİĞER DİFÜZYON KAPASİTESİNE ETKİSİ ÖZET Amfizematöz lezyonlar, sigara kullanımı ile ilişkili ilk görülen yapısal akciğer hasarıdır. Sigara içimi ile ilişkili akciğer patolojilerinin tanısında ve önlenmesinde akciğer fonksiyon testlerindeki anormalliklerin erken saptanması önemli katkı sağlar. Bu çalışmada asemptomatik sigara içici ve sigara içmeyenlerde karbon monoksit difüzyon kapasitesini karşılaştırarak, asemptomatik sigara içicilerde solunum fonksiyon testleriyle akciğerdeki erken reverzibl harabiyeti göstermeyi amaçladık. Çalışmamızda karbon monoksit difüzyon kapasitesi (DLCO) asemptomatik sigara içici ve sigara içmeyenlerde ölçülerek karşılaştırıldı. Çalışmaya alınan 54 olgunun 29’u sigara içerken, 25’i sigara içmemekteydi. Olguların yaş ve cinsiyet dağılımı benzerdi. Standart spirometrik testleri (FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF 25-75%) ve DLCO, DLCO/VA değerlerini ölçtük. Sigara içen grupta DLCO, DLCO/VA değerleri, küçük hava yolları akım obstrüksiyon değerlerine göre daha yüksek oranda azalmıştı. Bu da sigara içicilerin değerlendirilmesinde DLCO, DLCO/VA’nın daha duyarlı ve patolojiyi erken saptamada daha etkili fonksiyonel bir test olduğunu göstermiştir. Bunun yanısıra sonuçlarımızda DLCO, DLCO/VA değerleriyle sigara içim süresi ve sigara miktarı arasında da anlamlılık vardı. Bu çalışmanın pratik önemi; genç, sağlıklı sigara içicilerde akciğer fonksiyonlarındaki reverzibl hasarların erken saptanması, sigaraya bağlı gelişebilecek hastalıkların erken dönemde tanısını mümkün kılmaktadır. Anahtar kelimeler: Sigara içimi, amfizem, KOAH, difüzyon kapasitesi