Dört Odaklı Multisentrik Meme Kanseri Olgu Sunumu


Creative Commons License

Yenigül E., Kır G. , Alimoğlu O.

, 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.51

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.51

Abstract

ÖZET

Meme kanseri, dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen kanserdir ve kadınlarda görülen tüm kanserlerin yaklaşık % 30’unu oluşturmaktadır. Ülkemizde ve dünyada meme kanserlerinin önemli bir kısmı tek odakta gelişen meme kanserleri olup bir kısmı iki veya üç odaktan gelişim gösterir. Dört odaklı meme kanseri gelişimi nadir görülen bir durumdur. Bu çalışmada İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanemizin Genel Cerrahi Meme polikliniği başvuran ve multisentrik dört odaklı invaziv meme kanseri tanısı almış olan modifiye radikal mastektomi operasyonu geçiren bir kadın hastamız sunuldu. Hastamızın öyküsü, özgeçmiş, klinik bilgileri, görüntüleme eşliğinde Tru-Cut biyopsi, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-CT, patolojik, cerrahi tedavi, kemoterapi, radyoterapi, hormonoterapi ve takip değerlendirildi. 49 yaşında kadın hasta memede kitle ve ağrı yakınması şikayeti ile başvurdu. Ultrasonografi incelemesinde sol memede saat 1 de 25x13 mm çaplı BIRADS 6 lezyon, saat 12 de periareolar 9x5 mm çaplı mikrokalsifikasyonlar içeren, saat 3 de papillaya 2 cm mesafede 6x6 mm, papillaya 4 cm mesafede 8x6 mm çaplı hipoekoik lezyonlar izlendi. Görüntüleme eşliğinde sol meme saat 4 hizasında areolaya 2 cm uzaklıkta 6x6 mm boyutlu hipoekoik düzensiz sınırlı içerisinde kalsifikasyon odakları izlenen lezyondan ve sağ meme saat 11 hizasında areolaya 1 cm uzaklıkta benzer karakterde 11x6 mm boyutlu satellit lezyondan Tru-Cut biyopsi alındı. Histopatoloji incelemede invaziv meme kanseri konuldu. Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme ile sol meme alt dış kadranda periferik yerleşimli T2A sekansta heterojen intensitede, T1A sekansta heterojen hipointens izlenen lezyon saptandı. Her iki aksillada patolojik boyut ve formda LAP izlenmedi. PET-CT de sol memede üst-dış kadranda, sol meme glandüler yapılarında sınırları net ayırt edilemeyen yaklaşık metabolik boyutu 19 mm olan primer maligniteyi temsil eden hipermetabolik kitlesel lezyon tespit edildi. Hastaya Modifiye Radikal Mastektomi uygulandı. Hasta patoloji incelemeleri, 4 tümörde eşdeğer histomorfolojik özellikler gösterdiği için birlikte belirtildi; tümör tipi: Multisentrik invaziv meme karsinomu, histolojik grade: 3+1+1 , grade 1/3 (Modifiye Bloom-Richardson), nükleer grade: 1/3 (Modifiye Black) ve %20 low grade in situ duktal karsinom mevcuttur. 4 tümörün arasında yaklaşık 2 cm mesafe bulunup rezeksiyon piyesinde saat 2 ila 4 arasında lateralden mediale doğru yerleşimlidir. Sentinal lenf nodu incelenmesinde 1.5 cm çapında 1 adet lenf nodunda metastaz izlenmiş olup toplamda 17 adet lenf nodunun 7 tanesinde metastaz izlendi. Patolojik evre: pT2 N2a Mx L0 V0 R0 (AJCC 8. baskı). İmmunohistolojik incelemeler; Östrojen reseptör: Pozitif, Progesteron reseptör: Pozitif, C-ERB-B2: Negatif, E-Cadherin, B-Cadherin kayıp izlenmedi. Dört odaklı meme kanseri nadir görülmektedir. Meme koruyucu cerrahinin yapıldığı günümüzde bu durumun akılda tutulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, multisentrik, çoklu odak, klinik, patoloji.