Selçuklu Topraklarında Müzik


Uslu R.

Konya Valiliği Kültür Yayıncılık, Konya, 2010

  • Basım Tarihi: 2010
  • Yayınevi: Konya Valiliği Kültür Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Konya

Özet

Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Beyliklerine kadar olan süreç temel olmak üzere, Anadolu Beyliklerinin Osmanlılarla birleşmesine kadar olan süreyi, yani yaklaşık olarak 1240-1400 yılları arasında müzik tarihine ait bilgiler. makamlar, usuller, çalgılar, edebi eserler, nazari eserler, minyatürler, müzik felsefesi konularını kapsayan Dünya müzik literatüründe ve Türkiye müzik literatüründe ilk kitaptır.