Selçuklu Topraklarında Müzik


Uslu R.

Konya Valiliği Kültür Yayıncılık, Konya, 2010

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2010
  • Publisher: Konya Valiliği Kültür Yayıncılık
  • City: Konya

Abstract

Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Beyliklerine kadar olan süreç temel olmak üzere, Anadolu Beyliklerinin Osmanlılarla birleşmesine kadar olan süreyi, yani yaklaşık olarak 1240-1400 yılları arasında müzik tarihine ait bilgiler. makamlar, usuller, çalgılar, edebi eserler, nazari eserler, minyatürler, müzik felsefesi konularını kapsayan Dünya müzik literatüründe ve Türkiye müzik literatüründe ilk kitaptır.