Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches [ Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları] (Çeviri. F. I. Bilican). Thousand Oaks, California: Sage.


BİLİCAN I.

Diğer, ss.139-154, 2013

  • Basım Tarihi: 2013
  • Sayfa Sayısı: ss.139-154