A Historical Look at the Hayal Perdesi Cinema Magazine


Sevindi K.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.18, no.36, pp.749-772, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 36
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
  • Page Numbers: pp.749-772

Abstract

Hayal Perdesi cinema magazine started to be published as a fanzine in 2003 to increase the literary experience of students who attended the cinema workshop conducted within the scope of Science and Art Foundation in 2001. In the workshop, it was aimed to evaluate each story from the perspective of the audience and the director in two ways, so the students participating in the workshop were encouraged not only to have a theoretical background but also to do practical studies. Hayal Perdesi cinema magazine, fed by this infrastructure, has become one of the long-running magazines of cinema writing after the 2000s. It started its publication life as a fanzine with an amateur initiative, continued in e-magazine format by keeping up with the conditions of the day. After a while, it started to be published in print. In this article, these three periods of the magazine will be mentioned, the historical journey of the journal will be examined by making content analysis and bibliometric analysis based on the published issues.

Hayal Perdesi sinema dergisi, 2001 yılında Bilim ve Sanat Vakfı kapsamında yürütülen sinema atölyesine katılan öğrencilerin yazınsal deneyimlerini arttırmaları amacıyla 2003 yılında fanzin olarak çıkmaya başlar. Atölyede her hikâyenin seyirci ve yönetmen açısından çift yönlü olarak değerlendirilmesi amaçlanmış, bu nedenle atölyeye katılan öğrencilerin sadece teorik altyapıya sahip olmaları değil pratik çalışmalar yapmaları da teşvik edilmiştir. Bu altyapıdan beslenen Hayal Perdesi sinema dergisi de 2000’lerden sonraki sinema yazınının uzun soluklu dergilerinden biri olmuştur. Amatör bir girişimle fanzin olarak yayın hayatına başlamış, günün şartlarına ayak uydurarak e-dergi formatında yayınlarına devam etmiş ve bir süre sonra da matbu olarak çıkmaya başlamıştır. Bu makalede Hayal Perdesi sinema dergisinin bu üç dönemine değinilecek, çıkan sayılar üzerinden içerik analizleri ve bibliyometrik çözümlemeler yapılarak derginin tarihsel yolculuğu irdelenecektir.