SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI SONRASI SAĞLIK HIZMETI MEMNUNIYETI: İSTANBUL ÖRNEĞI


Yılmaz G., Yetkin Ataer M. , Nalbant Efe G.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.40, ss.347-369, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 40 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.14780/muiibd.511035
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.347-369

Özet

Türkiye’de daha etkin sağlık hizmeti sunumu hedefine yönelik olarak 2003 yılı itibarıyla Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaya geçirilmiştir. Bu uygulama ile sağlık hizmetinin sunumunda ve finansmanında reform gerçekleştirilmiştir. Söz konusu reformlar ile bir taraftan halkın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak diğer taraftan da maliyet etkinliği sağlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda bir dizi tedbir uygulamaya konulmuştur. Hizmet sunumu alanındaki reformun en önemli yapı taşları; ilk adım sağlık hizmetinin kırsalda sağlık evi ve ocakları, kentlerde aile hekimleri tarafından vatandaş odaklı olarak sunumuna geçiş, hastanelerde randevu sistemine geçiş ve özel hastanelerden faydalanabilme imkanlarının genişletilmesi olmuştur. Hizmetin finansmanında reformun temel taşlarını ise; sağlık sigorta sisteminin tek çatı altında toplanması, 2006 yılından itibaren performans sisteminin uygulamaya geçirilmesi ve ilaç sektörünü düzenleyici tedbirler oluşturmuştur. Ölçülebilir performans uygulamaları ile aynı miktar faktör ile (sağlık çalışanı) bir taraftan mümkün olduğunca daha fazla kişiye hizmet üretimi, diğer taraftan bunun ücrete yansıması hedeflenmiştir. İlaç sektörünü düzenleyici uygulamalar ile tedavi edici sağlık hizmetleri maliyetini azaltmak, genel sağlık sigortasına geçiş ile sağlık hizmetini üretmeye yönelik daha etkin bir kaynak yönetimi sağlanmaya çalışılmıştır. Bahsedilen uygulamalar hizmeti talep eden hastalar üzerinde etkili olmuştur. Çalışmamızda, İstanbul’da yaşayan bireylerin sağlık hizmeti memnuniyeti ölçülmeye çalışılmıştır.