Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaşların Türkiye’de Tatil Yapmalarında Etkili Olan Faktörler: Berlin Örneği


Creative Commons License

Yaşar İ.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.129-187, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.34189/tfd.22.2.002
  • Title of Journal : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.129-187

Abstract

Bu çalışmada, Almanya’da yaşayan Türkler’in tatil ve seyahat kararlarında etkili olan unsurların belirlenerek, Türkiye’ye yönelik tatil tercihlerine ilişkin turistik ürün çeşidinin belirlenmesi amaç edinilmiştir. Yurt dışında yaşayan Türkler yıllar geçtikçe daha yüksek oranda Türkiye’de tatillerini geçirmekte ve geleneksel tatil kalıpları da memleket ve akraba ziyareti dışında; İstanbul, Antalya, Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi turistik destinasyonlarda tatil yapma yönünde değişmektedir. Araştırmada veri toplama ve değerlendirme temeline dayalı olarak, Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar ile yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Tesadüfü olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yolu ile gerçekleştirilen çalışmada, hatalı ve eksik doldurulan anketlerin iptalinden sonra toplamda 426 kişi ile anket tamamlanmıştır. Araştırma ölçeğine faktör analizi yapılarak elde edilen altı alt boyut önemlilik derecesine göre şu şekilde oluşmuştur; Türkiye’nin tatile yönelik sahip olduğu doğal ve sosyo-kültürel değerleri, Türkiye’yi tercih etmenin avantajı, güvenlik, zorunluluk, duygusal bağlılık ve tatil odaklılıktır. Analiz sonuçlarına göre Almanya/Berlin’de yaşayan Türkler’in Türkiye’yi ziyaret etmesinde etkili olan faktörler sırasıyla; kendi ülkesi olması, eş dost akraba ziyareti, havasının temizliği, Türk yemeklerinin lezzetli olması, doğal güzelliklerin varlığı, tatil için her zaman gittiği yer olması ve tatil yerindeki denizin temizliğidir. Daha az etkiye sahip olan faktörler ise iş amaçlı gezi/toplantılara katılmak, eğlence faaliyetlerine katılmak, kaplıca ve kür tedavisinden faydalanmak ve hastanelerde tedavi olmaktır.