Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitiminde Sorunlar.


Akdağ D., Erdem H. A. , Çağ Y., Ağalar C., Taşbakan M.

7. Türkiye EKMUD bilimsel platformu “uluslararasi kongre, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, pp.39

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39

Abstract

Giriş: Tıpta uzmanlık eğitimi nitelikli uzmanların yetiştirilmesi için kritik bir süreç olsa da araştırma görevlileri bu dönemde pek çok problem yaşamaktadırlar. Çalışmamızda araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitiminde yaşadığı zorluklara çözüm üretilebilmesi için branşımıza özgün sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) internet sitesi üzerinden, 19-31 Aralık 2019 tarihleri arasında isim ve kurum belirtilmeden katılım sağlanabilecek 46 soruluk bir anket çalışması düzenlendi. Hekimler kısa mesaj ve elektronik posta yoluyla bilgilendirilerek katılımları teşvik edildi. Ankete güncel sorunlar gözetilerek hazırlanan ve fiziksel şartlar ve bilgi kaynaklarına erişim, verilen eğitimin niteliği, sınavlar, nöbetler, mobbing, rotasyonlar, özel hasta gruplarının izlemi imkanını değerlendirecek sorular dahil edildi. Bulgular: Yüzde dördü dernek üyesi olmak üzere toplam 134 asistan hekim anketi doldurdu. Katılımcıların asistanlık yıllarına göre dağılımı Grafik 1’deki gibidir. Katılımcıların %68’i uygun olmayan fiziksel koşullarda çalıştıklarını, %33’ü hastane dışında tıbbi bilgi kaynaklarına ulaşım imkanlarının olmadığını belirtti. Doksan dört (%61) katılımcı kliniklerinde her yıl hazırlanan düzenli bir eğitim programı olduğunu belirtirken bunların sadece %36’sı bu programın eğitimleri için yeterli olduğunu belirtti. Öğretim üyeleri ile eğitim ve bilimsel çalışma amaçlı birlikte bulunma sıklığı açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların %46’sı yılda “bir veya daha az” cevabını verdi. Yedi ve üzeri nöbet tutanların sayısı 59 (%44) idi. Katılımcıların %36’sı mobbinge maruz kaldığını belirtirken en sık öğretim üyeleri tarafından (%36) mobbing yapıldığı sonucuna varıldı. Sadece 22 hekim (%16) aldıkları mikrobiyoloji eğitimini yeterli bulduğunu belirtirken katılımcıların %15’i rotasyonlardan alınan eğitimi yeterli bulduğunu söyledi. Karaciğer biyopsisi yapan ya da eğitimini alan 33 hekim varken, aşı polikliniği yapmayanların sayısı 55’ti (%46). Hekimlere göre en önemli sorun %28 oranında eğitim eksikliği iken katılımcıların %55’i uzmanlık sınavına tekrar girse aynı bölümü tercih etmeyeceğini belirtti. Sonuç: Uzmanlık eğitimi süresince eğitimin yetersizliği olmak üzere fazla nöbet sayısı ve artan iş yükü, mobbing başta olmak üzere araştırma görevlilerinin yaşadığı pek çok problem bulunmaktadır. Karşılaşılan bu sorunlar mesleki değerler içerisinde bilimsel verilerle daha sık ortaya konulmalı ve bu bilgiler ışığında hekim kolları oluşturularak sorunlara yönelik çözümler üretilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon hastalıkları, uzmanlık eğitimi