Verdict Analysis: Evaluation Of The 23rd Civil Department Of The Supreme Court Of Appeals Decision For The Resolution Of Disputes Wheather The Action For Annulment Of The Objection For Commercial Disputes Is Subject To Mediation As A Cause Of Action


Creative Commons License

Büyük E. I.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.27, no.1, pp.179-200, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33433/maruhad.xx
  • Journal Name: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, Academic Search Premier, CINAHL, EMBASE, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.179-200

Abstract

It has been a controversial issue whether the action for annulment of the objection regarding the claims under the Turkish Commercial Code  No. 6012 Art. 5/A, which is required to apply to a mediator before the lawsuit is filed, is subject to (mandatory) mediation as a cause of action. As a matter of fact, different civil chambers of regional courts of appeals fell into disagreement on this issue and separate decisions began to be made in similar cases. Upon the application, the 23rd Law Department of the Supreme Court of Appeals decided that the action for annulment of the objection filed for claims under the Turkish Commercial Code  No. 6012 Art. 5/A is also subject to (mandatory) mediation as a cause of action and thereby the dispute between the civil chambers has been resolved. In our study, the decision of the 23rd Legal Department of the Supreme Court will be evaluated by including the relevant court decisions and determining the legal problems related to the issue.

Dava açılmadan önce zorunlu olarak arabulucuya başvurulması öngörülen 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  m. 5/A kapsamındaki talepleri konu alan itirazın iptali davasının dava şartı (zorunlu) arabuluculuğa tabi olup olmadığı bu zamana kadar tartışmalı bir konu olmuştur. Nitekim farklı bölge adliye mahkemeleri hukuk daireleri bu konuda görüş ayrılığına düşmüş, benzer olaylarda ayrı kararlar verilmeye başlanmıştır. Başvuru üzerine Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, TTK m. 5/A kapsamında olan taleplerin konu edildiği icra takiplerindeki itirazın iptali davasının dava şartı arabuluculuğa tabi olduğu yönde karar vererek daireler arasındaki uyuşmazlığı gidermiştir. Çalışmamızda ilgili mahkeme kararlarına yer verilip konuyla ilgili hukuki sorunlar tespit edilerek Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu kararın değerlendirilmesi yapılacaktır.