Eğitim Kurumlarında Kültür


Çankır B.

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Kuram, Araştırma, Uygulama, İbrahim Hakan Karataş,Ezgi Dede, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.275-294, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.275-294
  • Editörler: İbrahim Hakan Karataş,Ezgi Dede, Editör

Özet

Literatürde işletme kültürü, şirket kültürü, organizasyon kültürü, firma kültürü gibi birçok ismi olan örgüt kültürü, ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen topluluğun üyelerinin paylaştıkları düşünce, değer, davranış, inanç ve anlayış birliğidir. Örgüt kültürü, içerisinde bulunan bireylerin davranış ve düşünce tarzlarını biçimlendiren değerlerin bir araya gelmesi durumudur (Hampden-Turner & Trompenaars, 2008). Okul kültürü de bu değerlerin okulda birleşmesi olarak tanımlanabilir. Değerler, kültürün gözle görülmeyen içsel ve öznel yönlerini ortaya koymaktadır. Örgütsel bir problemin çözülmesinde en uygun olan çözüm biçiminin gösterilmesidir. Çoğu kültürel sembol değerleri ortaya çıkarmaktadır. Değerler bireyler arasında önemli olduğu kadar örgütler ve bilhassa okullarda da önemlidir. Değerlerin okul kültüründeki önemini vurgulamak gerekirse, bir binanın ayakta durmasını sağlayacak kolonlar gibidir denilebilir.
Örgütlerde işlerin yürütülebilmesi, düzenlenebilmesi ve sınırlandırılabilmesi amacıyla statü ve rollerin yanında kurallar (normlar) olmalıdır. Normlar olmadan gruplarda statü ve rollerden bahsedilemez. Normlar, okul gibi sosyal ortamlardaki uygun davranış şekillerini belirleyen inançlar ve beklentilerdir (Toseland & Rivas, 2001). Bir örgütün ritüelleri günümüzün okul faaliyetleridir. Seremoniler ise kahramanları ve efsaneleri anma ve özel olayları kutlamadır. Seremoniler sıra dışı olabilir ve olmaları gerekir de. Seremonilerin uzun süreli etkileri olup resmîliği vardır. Ayrıca seremoniler okul kültürünü ortaya koyar (Özdemir, 2006). Bu bölümde kültür ve örgütsel kültür incelenecek
değerler, normlar ritüeller ve semboller gibi örgütsel ve okul kültürünü oluşturan unsurlar ele alınacaktır.