TÜRKİYE’NİN DIŞ TURİZM PAZARLARI POTANSİYELİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME


Creative Commons License

Yaşar İ.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.10, pp.310-324, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 7 Issue: 10
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.310-324

Abstract

Türkiye, dış turizm pazarlarının hareketleri açısından dünyanın önemli turizm ülkelerinden birisi durumunda olup, hazırlanan turizm planlarıyla da dış turizmde hem gelen turist sayısı hem de turizmden elde edilen gelir bakımından sayılı ülkelerden birisi haline gelmiştir. Buna göre araştırmanın amacı, Türkiye’nin dış turizm pazarları hakkında genel bilgiler verilerek Türkiye’nin dış turizm özelinde güncel potansiyelinin incelenmesidir. Araştırma literatür taraması yönteminin kullanıldığı derleme araştırması olup ikincil verilere dayanarak hazırlanmıştır. Araştırmanın çıktılarına göre, yıllar içindeki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin deneyimli bir turizm ülkesi olduğunu ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedeflerine göre turizmde niteliğin artırılmasına yönelik tedbirlerin alınarak dış turizm pazar potansiyelinde istenilen konuma geleceği düşünülmektedir.