Gelibolulu Mustafa Ali ve Kayıp Farsça Divanı


Şafak T.

in: Vakıf İnsan: Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, Üzeyir Aslan,Hakan Taş, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.582-606, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Kriter Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.582-606
  • Editors: Üzeyir Aslan,Hakan Taş, Editor

Abstract

Gelibolulu Mustafa Âlî (1541-1600), Tarih, edebiyat, siyaset, âdâb,

görgü kuralları, tasavvuf, ahlak gibi konularda yazmış olduğu eserlerle

Osmanlı kültür dünyası içinde hem velut bir müellif hem de devlet adamı

olarak tanınmaktadır. Şair olarak da önemli bir üne sahip olan Âlî,

Osmanlı Türk şiirinin geleneğini sürdüren bir şair olarak Türkçenin yanı

sıra Arapça ve Farsça şiirler de yazmıştır. Daha çok tarihçi yönüyle

tanınan Mustafa Âlî’nin eserlerinin pek çoğu neşredilmiş, bazıları

hakkında tanıtım yazıları kaleme alınmıştır. Türkçe divanı hem doktora

tezi olarak çalışılmış hem de müstakil kitap olarak neşredilmiştir.

Kaynaklarda Farsça divanının olduğu zikredilmiştir. Bizzat kendisi de

çeşitli eserlerinde Farsça divan tertip ettiğinden bahsederek Farsça

şiirlerinden örnekler aktarmıştır. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda

ulaşılamamış olan Farsça divan İran Meclis-i Şûrâ kütüphanesinde tespit

edilmiştir.