Şanlıurfa’da Bronş astımlı olguların klinik özellikleri


CEYLAN E.

Solunum, vol.1, pp.5-13, 2003 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1
  • Publication Date: 2003
  • Title of Journal : Solunum
  • Page Numbers: pp.5-13

Abstract

CLINICAL CHARACTERISTICS OF SUBJECTS WITH BRONCHIAL ASTHMA 420 subjects (62% female, 38% male) with bronchial asthma, who applied to the Faculty of Medicine, Chest Disease Policlinic, at Harran University, Şanlıurfa, between July 2001 and July 2002 participated in this study. The average of subjects’ age and the longevity of their diseases are 349 and 5.75.8 years respectively. Upon their arrival to the hospital, the asthma stages of the subjects were as follows: 22 subjects with intermittent asthma, 114 subjects with mild persistent asthma, 270 subjects with moderate persistent asthma, and 14 subjects with severe persistent asthma. 174 subjects had allergic rhinitis, 24 subjects had nasal polyposis, and 2 subjects had Samter syndrome. 30 percent of all subjects had given up smoking, 3 percent of them still smoke, and 46 percent of them had never smoked but have been passive smokers since their childhood. 53% of the subjects were housewives. Of the 420 subjects, 294 subjects were taking corticosteroid, 328 subjects were taking 2 agonist, 107 subjects were taking leukotriene receptor antagonists, and 163 subjects were taking theophyllines as medical treatment. Dermatological test was applied to 254 subjects. The test results for 88 subjects (21%) were positive. 5 (5.7%) of these 88 subjects responded positively against the house dusts mites, 2(2.3%) of them against tree pollens, 77(87.5%) of them against grass pollens, 2(2.3%) of them against weed pollens and 2(2.3%) of them against epidermal mixtures. There was not any positive response to mushroom spores. In this region (south-eastern Turkey), the housewives, in accordance with the local traditional meal taste, make sauce from red hot pepper, known as isot. In 6% of our housewife subjects, there was an increase in asthma symptoms in the aftermath of sauce making from isot pepper, which contains capsaicin with bronco-constructor effect. It is also observed that there is an increase in the asthma symptoms and frequency of application to emergency clinics among these housewives. Standardization is very important in the diagnosis and treatment of asthma. For this end, this study aimed to find out the clinical characteristics of bronchial asthma in Şanlıurfa, their laboratorial findings, the treatments they took before hospitalization, and their frequency of hospitalization and applications to emergency clinics. Therefore, this study intends to reach to the data of subjects with asthma in Şanlıurfa region, and to reveal the deficiencies in the diagnosis and treatment of these patients. Key Words: Bronchial Asthma, Atopy , Capsaicin, Drug Utilization.
BRONŞ ASTIMLI OLGULARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ Erkan CEYLAN Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. ŞANLIURFA Özet Bu çalışmaya Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları polikliniğine 2001 temmuz-2002 temmuz tarihleri arasında başvuran 420 (%62 kadın, %38 erkek) bronş astımlı olgu alındı. Olguların yaş ortalaması 349, hastalık süreleri 5.75.8 yıldı. Hastanemize başvurdukları anda 22 olgu intermittan, 114 olgu hafif persistan, 270 olgu orta persistan, 14 olgu ağır persistan astım evresindeydi. 174 olguda allerjik rinit, 24 olguda nazal polip, 2 olguda samter sendromu vardı. Olguların %30’u sigarayı bırakmış, %3’ü halen sigara içmekte ve %46’sının ise kendileri hiç sigara içmedikleri halde çocukluktan beri pasif içici olduğu saptandı. Olguların %53’ü ev hanımı idi. Hastaların tümü göz önüne alındığında 294 olgu kortikosteroid, 328 olgu 2 agonist, 107 olgu löketrien antagonisti, 163 olgu teofilin tedavisi almakta idi. Olguların 254’üne cilt testi yapıldı. Bunların 88(%35)’inde cilt testi pozitif bulundu. Cilt testi pozitif olguların 5(%5.7)’i ev tozu akarına karşı, 2(%2.3)’si ağaç polenlerine karşı, 77(%87.5)’si çayır polenlerine karşı, 2(%2.3)’si yabani ot polenlerine karşı ve 2(%2.3)’sinde epidermal karışımlara karşı pozitif cilt testi elde edilirken mantar sporlarına karşı pozitiflik saptanamamıştır. Bölgemizde ev kadınları, yerel damak tadına uygun olarak geleneksel hale gelen isot biberi olarak tanınan kırmızı acı biberden evlerde salça yapmaktadırlar. Ev hanımı olan olgularımızın %6’sında bronkokonstrüktör etkiye sahip capsaicin içeren isot biberi ile salça yapımı sonrasında astım semptomlarında artış ve acil polikliniğe başvurularda sıklık saptanmıştır. Astım tanı ve tedavisinde standardizasyon sağlamak çok önemlidir. Bu standardizasyonu sağlayabilmek amacıyla Şanlıurfa’daki bronş astımlı olguların klinik özelliklerini, laboratuar bilgilerini, bize başvurmadan önce kullandıkları tedaviyi, acil başvuru ve hospitalizasyon sayısını belirleyerek, bölgemizde astımlı olguların verilerine ulaşmak, bu olguların tanı ve tedavilerindeki eksiklikleri görmeyi amaçladık. Anahtar Kelimeler: Bronş Astımı, Atopi, Capsaicin, İlaç Kullanımı.