HAREKÂT ALANI TAKTİK SİMÜLASYONLARINDA HABERLEŞME UNSURLARININ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU


GENÇ İ., HOCAOĞLU M. F. , Ergin A. A.

USMOS 2013, Ankara, Turkey, 01 June 2013, pp.267-273

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.267-273

Abstract

In tactical battlefield simulations, the platforms and sensors need to be modeled as well as the telecommunication links between them. Although there is a wide variety of telecommunication devices that need to be modeled in the battlefield, the modeling effort can be drastically reduced by carefully tailoring the hierarchical structure that supports model-to-model relationships at the conceptual design phase. The wireless communication devices in their own right offer different modeling challenges since it is not enough to model the device itself but the effects that deteriorate its performance such as the effects of geographical positioning and precipitation, which heavily depend on the operation frequency, must be included in the propagation channel model. This complicated model is handled by calculating how much of the transmitted power of the electromagnetic waves is received by the receiving device. The basic calculation relies on Friis’ transmission equation and the losses and enhancements of the natural effects are added upon the basic formula. Although the propagation model serves as the basis of the communication model, more complex structures are implemented by modeling relays, loop protocols, messaging protocols, message queuing and similar higher level interactions. The developed propagation models are validated by comparison with the results published by ITU.

Harekât alanı taktik simülasyonlarında muharip unsurlar ile sensörlerin yanı sıra bu varlıkların arasındaki haberleşme şebekesini kuran varlıklarının da modellenmesi ve simülasyonuna gereksinim duyulmaktadır. Harekât alanında kullanılan haberleşme varlıkları çeşitlilik göstermekle birlikte, kavramsal model tanımında kurulan hiyerarşik modelleme yaklaşımıyla, tüm unsurların modelleri oluşturulurken modeller arasında tasarlanan ilişkiler sayesinde, modelleme ve geliştirme eforu azaltılabilmektedir. Telsiz haberleşeme modeli ise daha fazla çeşitlilik içermekte olup kullanılan haberleşme sisteminin özellikleri yanı sıra yayılım kanalında oluşan bozucu etkenler, coğrafi konumlanma, kullanılan frekans bandı bilgileri model parametrelerine dâhil edilmiştir. Telsiz haberleşme modelinde temel olarak alıcı ve verici arasındaki iletim problemi çözülmüş ve uzaktaki alıcı sisteme vericiden çıkan dalgaların ne kadar iletilebildiği belirlenmiştir. Bu çalışmada iletim hesaplarında Friis denklemi ele alınmış, onun üzerine yol kayıpları, doğa şartlarından kaynaklanan kayıplar ve kırınım yoluyla oluşan kazanç / kayıplar eklenerek / çıkartılarak geçerli modeller elde edilmiştir. Haberleşme sisteminde propagasyon formülleri haricinde röle kullanımı, telsiz çevrimine katılma ve  çevrimden ayrılma, mesajlaşma protokolleri, mesaj kuyrukları gibi daha üst seviye etkileşim ve algoritmalar da ayrı modüller olarak modellenmiş ve modeller arası ilişkiler kurularak hiyerarşik bir yapıda simülasyona dahil edilmiştir. Geliştirilen modeller Uluslararası Haberleşme Birliği (ITU) tarafından yayınlanmış raporlarla karşılaştırılarak doğrulanmıştır.