KİNDİ’NİN ESERİNDE MÜZİK TERAPİ


Creative Commons License

Uslu R.

Yegah Musiki Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-14, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.51576/yegah.902648
  • Title of Journal : Yegah Musiki Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-14

Abstract

Filozof olarak ünlü Kindi, Bağdat'ta 845 Yılı civarında müzikle ilgili yazdığı küçük risalelerden oluşan müzik eserinde, zamanın çeşitli açılardan müzik bilgilerini bir araya getirmiştir. Eser, kendi zamanı ve öncesine ait müzik teorisi, müzik felsefesi, müzik matematiği, kozmoloji ve benzeri bilgilerden derlenmiştir. Bu araştırmada eserde yer alanlar içinde, diğerlerinden ayıklanarak müzik terapide kullanılabilecek bilgiler bir araya getirilmiş, günümüz müzik terapisinin hem tarihine bir kaynak bilgisi sunulmuş hem de müzik psikolojisi açısından İslam tarihinin, Müzik tarihi Yazım Döneminin bir kaynağından yararlanmanın yolu açılmıştır.