Gebelikte Beslenmenin Kordon Kanı Yağ Asidi Düzeylerine Etkisi


Creative Commons License

BÜYÜKUSLU N., BİLGİ Z. Z. , YOLDAŞ İLKTAÇ H. , GARIPAĞAOĞLU M.

Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, vol.24, no.1, pp.15-21, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences
  • Page Numbers: pp.15-21

Abstract

 

Aim: This study aimed to assess the effects of nutrition during pregnancy on levels of cord blood fatty acids.

Materials and Methods: Demographic and anthropometric data of a total of 33 pregnant women at the beginning of the last trimester were obtained by measurement and use of a questionnaire prepared previously. 24-hour food consumption was also recorded. Fatty acid content of cord blood was determined by gas chromatography. Fatty acids intake during daily nutrition was analyzed by the BEBIS software and compared with cord blood fatty acids percentages.

Results: The mean participant age was 32.82±3.9 years. The mean body mass index at the beginning and end of pregnancy was 23.1±2.7 kg/m2 and 28.5±3.7 kg/m2, respectively. The mean weight gain during pregnancy was 14.9±6.8 kg. The mean daily energy intake was 1894.3±590.4 kcal, of which 40.7% was derived from carbohydrates, 15.5% proteins and 43.8% fats. The rates of saturated, monounsaturated, and polyunsaturated fatty acid intake during daily nutrition and in cord blood were 39.7–47.5%, 38.6–20.8%, and 21.7–32%, respectively. We found that the women’s saturated fatty acid intake exceeded the recommended levels while their intake of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids conformed with the recommendations.

Discussion and Conclusion: We observed that the amount of protein intake during nutrition was associated with cord blood fatty acids. We found that nutritional habits with an increased intake of saturated fatty acids and proteins increased the levels of cord blood fatty acids. We conclude that adequate and balanced nutrition during pregnancy is crucial for both maternal health and normal fetal development, and that there is a need for further relevant studies.

 

Amaç: Bu çalışmada gebelikte beslenmenin kordon kanı yağ asidi düzeylerine etkisini incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Son trimesterin başındaki toplam 33 gebenin antropometrik ve demografik verileri, ölçümler ve önceden hazırlanmış bir anket formu yoluyla toplanmıştır. Gebelerin 24 saatlik besin tüketimleri kaydedilmiştir. Kordon kanlarının yağ asidi içeriği, gaz kromatografisi yöntemiyle tespit edilmiştir. Günlük beslenme ile alınan toplam yağ ve yağ asitleri, BEBİS programıyla belirlenmiş, kordon kanı yağ asidi yüzdeleriyle karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Ortalama katılımcı yaşı 32,82±3,9 yıldı. Ortalama beden kitle indeksi gebelik başında ve sonunda sırasıyla 23,1±2,7 kg/m2, 28,5±3,7 kg/m2 idi. Gebelik boyunca kazanılan ortalama ağırlık 14,9±6,8 kg olarak belirlendi. Günlük enerji alımı ortalaması 1894,3±590,6 kkal olup bunun karbonhidrat, protein ve yağdan sağlanma oranları sırasıyla %40,7, %15,5 ve %43,8 idi. Günlük beslenmedeki ve kordon kanındaki doymuş, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitlerinin oranları sırasıyla %39,7–47,5, %38,6–20,8 ve %21,7–32 olarak saptandı. Kadınların doymuş yağ asitlerini önerilerin üstünde, tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerini ise önerilen miktarda aldıkları gözlendi.

Tartışma ve Sonuç: Beslenmeyle alınan protein miktarının, kordon kanı doymuş yağ asitleriyle ilişkili olduğu görülmüştür. Doymuş yağ ve protein içeriği yüksek beslenme alışkanlıklarının, kordon kanı doymuş yağ asidi düzeylerini artırdığı gözlemlenmiştir. Gebelikte anne sağlığı ve normal fetal gelişim için yeterli ve dengeli beslenmenin şart olduğu ve bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.