Lineer Sistem Teorisi


AKSOY S., AYAN K.

Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Papatya Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Günlük hayatta kullandığımız otomobiller, uçaklar, gemiler, trenler vb. gibi her türlü ulaşım araçları, sanayide üretim için kullanılan her türlü elektronik ve elektromekanik araçlar gerçekleştirilmeden önce tasarım aşamasına ihtiyaç duyarlar. Söz konusu tasarım aşaması, gerçekleştirilecek olan sistemin uygun matematiksel modelinin oluşturulmasını ve bilgisayar ortamında uygun benzetim yazılım (Matlab, Vissim vb) ortamlarında değişik çalışma koşullarında test edilmesini içerir. Bilgisayar ortamındaki tasarım ile sistemin en iyi performansını sağlayacak şekilde optimal fiziksel ve elektriksel parametreler hesaplanmış olur. Hesaplanan bu tasarım parametreleri ile üretilen prototip sistem üzerinde sanal ortamdaki performans testleri uygulanır. Arzulanan performans elde edilemiyorsa bilgisayar ortamındaki tasarım tekrar gözden geçirilir. Arzulanan performans elde edilmiş ise üretim aşamasına geçilir.

Bu kitap, yukarıda izah edilen sistemlerin tasarım aşaması için gerekli bilgileri içermektedir. Kitapta öncelikle sistemlerin tasarım aşaması için gerekli olan modelleme teknikleri ele alınmış, modern kontrol için önem arz eden durum uzayı modelleme teknikleri ve dönüşümler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Sistemlerin istenen davranışı göstermesi için gerekli durum geri besleme teknikleri verilmiştir. Yine durum geri besleme için gerekli olan ölçülemeyen durum değişkenlerinin kestirimini amaçlayan gözlemleyicilerin genel yapısı ve türleri ayrıntılı olarak verilmiştir. Özellikle doğrusal olmayan sistemlerin kararlığını inceleyen Lyapunov kararlılık yöntemleri ele alınarak örnekler ile pekiştirilmiştir.