Dünyada Yeni Turistik Eğilimler


Creative Commons License

Yaşar İ.

in: New Developments in Education and Social Sciences, Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.411-441, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.411-441
  • Editors: Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Editor

Abstract

İnsanların kişisel veya ticari / mesleki amaçlarla ülkelere veya olağan ortamlarının dışındaki yerlere taşınmasını gerektiren sosyal, kültürel ve ekonomik bir olgu olarak Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO, 2020) tarafından tanımlanan turizm, gelir ve döviz kazandıran, istihdam oluşturan, bölgesel kalkınmayı canlandıran ve yerel toplulukları destekleyen en önemli sektörlerin başında yer almaktadır. Turizm ihracatı ekonomik olarak diğer ihracat sektörlerine kıyasla iç ekonomi üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir. Turizm gelişiminin temelini oluşturan eğilimler hakkındaki ne derecede bilgi sahibi olunursa, destinasyon yöneticilerinin ve turizm sektöründeki kuruluşların rekabet avantajı sağlamaya yönelik stratejiler oluşturma kapasitesi de o derecede artar. Yapısı itibariyle turizm, temelde ekonomideki diğer sektörlerle entegre olması nedeniyle turizm eğilimleri geleceğin dünyasını şekillendirecek temel itici güçlerden ayrı düşünülemez.